MD-3401, str.M.Hâncu, 126,
or.Hînceşti, Republica Moldova,

Tel 0 269 22748

Fax 0269-23835

line decor
  
line decor


Noutăţi şi Evenimente

24 FEBRUARIE 2013

PENTRU URMĂTOARELE INFORMAŢII ACCESAŢI SITE-UL NOU al DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT HÂNCEŞTI: educ-hincesti.starnet.md


20 FEBRUARIE 2013

1. Şedinţa cu managerii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar – 21.02.2013 ora 9-00
Localul: Sala Mare a Consiliului Raional
Invitaţi:

 1. Valentina Manic, şefa Direcţiei Finanţe
 2. Gheorghe Mardari, specialist superior, Centrul Medicinii Publice

VĂ PROPUNEM>>>AGENDA ŞEDINŢEI

2. Prin prezenta Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă informează referitor la modul de elaborare şi punere în aplicare a documentelor de uz intern--.Detalii

3. În atenţia managerilor şcolari: Vă propunem spre informare şi diseminare Lista învingătorilor concursurilor şcolare raionale, ediţia 2013 - PRELUNGIRE...>>>Detalii

Rugăm, ca joi la şedinţă, directorii instituţiilor din subordinea Direcţiei Învăţămân tsă prezinte informaţia despre tipul cazanului şi norma zilnică de consum !!! Responsabil - Vasile Osipciuc, tel 0269-2-26-79

19 FEBRUARIE 2013

1. În atenţia directorilor de şcoli: Se anunţă concursul raional la fizică pentru elevii claselor a VI şi a VIII. Învingătorii vor participa la Concursul republican la fizică: I etapă teoretică (05.03.13) şi etapa experimentală (06.03.13). Oferta se prezintă în variantă electronică (pentru V.Juc) pînă la data de 20.02.13 (cîte un elev de la clasă).
     Concursul va avea loc pe data de 23.02.13 în incinta LT „M.Lomonosov” începînd cu ora 09.00.

18 FEBRUARIE 2013

1. În atenţia managerilor şcolari: Vă propunem spre informare şi diseminare Lista învingătorilor concursurilor şcolare raionale, ediţia 2013...>>>Detalii

Rugăm, să prezentaţi facturile fiscale la Produsele alimentare livrate-primite în luna februarie pentru a efectua achitarea operatorilor economici !!!

17 FEBRUARIE 2013

1. În atenţia managerilor şcolari: În scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2012-2020, Direcţia Învăţămînt solicită antrenarea largă a actanţilor procesului educaţional raional...>>>Detalii

2. Atenţie managerilor şcolari - executori terţiari de credite: Solicităm ca în termen de până matţi, 19 februarie curent, ora 10-00, să prezentaţi în adresa Direcţiei (dgits-hincesti@mail.ru) necesităţile la lactate, fructe şi legume, conform tabelului ataşat:>>>Detalii

3. RESPONSABILII-BAC_2013 sunt rugaţi, până marţi - 19 februarie curent, ora 15-00, să ridice codurile pentru înmagazinarea datelor în programul SAPD. Responsabil, Galina Ţurcanu, 0269-2-37-76.

CĂTRE 04 MARTIE 2013, RESPONSABILII BAC_2013 SUNT OBLIGAŢI SĂ PREZINTE:
1. ANEXA 1 DIN PROGRAMUL SAPD (verificată de către comisia instituţiei, cu semnăturile comisiei pe fiecare pagină şi ştampila umedă);
2. COPIILE LA REGISTRU (PE DISCIPLINE ŞI PAGINILE DE LA SFÎRŞITUL REGISTRULUI) CU NOTELE
INTRODUSE PENTRU CLASELE 10-11 ale CANDIDAŢILOR LA DIPLOMA DE BAC, SESIUNEA 2013, CU ŞTAMPILA UMEDA ŞI SEMNĂTURA directorului instituţiei!!!

14 FEBRUARIE 2013

1. Maximă atenţie managerilor şcolari: DÎ HÂNCEŞTI solicită introducerea datelor statistice privind clasele IV si a IX pentru anul şcolar 2012-2013 - până la 28 februarie 2013 şi înscrierea candidaţilor la susţinerea examenelor de bacalaureat, sesiunea 2012 până la 01 MARTIE 2013!!!>>>Detalii

2. În scopul realizării prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate, elaborat în comformitate cu prevederile art. 47, atr.50, art.54, alineatul (10) şi art.56, pct.(e) al Legii Învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.62-693 art. 692), cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006, alte acte normative, ordinul Ministerului Educaţiei nr.456 din 31.05.2012, în scopul organizării eficiente  a procesului de atestare în anul de studii 2012-2013, emit următoarea dispoziţie:>>>Detalii

3. Prin prezenta, Direcţia Învăţământ Vă propune spre mediatizare Planul de acţiuni al DGÎ Hînceşti în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru anul  2013 >>>Detalii

4. ATENŢIE !!!

Se lansează cea de a V-a ediţie a Concursul Naţional edUKation!

Centrul de Asistenţă Educaţională EXCEL în parteneriat cu STUDY GROUP(Marea Britanie); IBS (Ungaria), IMI University Centre (Elveţia), Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Liceul teoretic Spiru Haret (Chişinău) anunţă lansarea celei de a V-a ediţie a Concursului Naţional „edUKation”, pentru elevii claselor a IX – XII. Concursul se va desfăşura în perioada 23-31 Martie 2013 conform prevederilor Regulamentului Concursului în cele două categorii:>>>Detalii

5. În atenţia managerilor şcolari: Se anunţă desfăşurarea Concursului republican de creaţie a copiilor  Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli în perioada  Decembrie 2012-aprilie 2013>>>Detalii

6. Preşedinţilor comitetelor sindicale, organizatorilor sindicali din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar ale raionului Hînceşti:
   Prin prezenta, Vă informăm  că, în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anul 2013, se va desfăşura seminarul Prevederile legislaţiei muncii privitor la angajarea şi disponibilizarea angajaţilor:>>>Detalii

VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI POŞTELE DVS ELECTRONICE, FIINDCĂ UNELE INFORMAŢII SE REMIT ÎN POŞTA DVS, ADICĂ A INSTITUŢIEI. FIŢI ATENŢI LA TERMENII STABILIŢI ÎN INFORMAŢIILE SOLICITATE.

13 FEBRUARIE 2013

1. Atenţie maximă managerilor şcolari - executori terţiari de credite: Solicităm ca în termen de până joi, 14 februarie curent, să prezentaţi în adresa Direcţiei (dgits-hincesti@mail.ru) şi pe format de hârtie, cu ştampilă umedă sau fax, NECESITĂŢILE pe următoarele articole... Responsabil Galina Ţurcanu, 026923776.>>>Detalii

2. În atenţia managerilor şcolari, profesorilor de limba română şi bibliotecarilor:

Prin prezenta Direcţia Învăţămînt Vă informează despre organizarea şi desfăşurarea Concursului literar “La izvoarele Înţelepciunii”, ediţia a XXIII – a.
  Concursul se va desfăşura în patru faze în perioadele ce urmează:
      I –   ianuarie – martie – faza locală;
      II –  aprilie – faza raională;
      III –18 mai – faza republicană;
      IV – 7 iulie – faza finală. ...>>>Detalii

3. Prin prezenta, Direcţia Învăţământ Vă informează următoarele:
Ministerul Educaţiei în comun cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC şi Compania Intel, organizează Concursul naţional de ştiinţă şi inginerie „Mold ISEF-2013”, ediţia I.
La Concurs pot participa elevii claselor a IX-a – a XII-a, Regulamentul, cerinţele şi criteriile de evaluare a lucrărilor pot fi găsite pe www.isef.ict.md sau www.edu.md
Termenul limită pentru completarea formularelor este 17 martie 2013.
Ex: Buruian Eugenia,
Tel: 0269-23095

12 FEBRUARIE 2013

Ref: „Olimpiada raională la disciplinele şcolare”
1. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm rezultatele de la etapa raională a Olimpiadei scolare din 09 februarie 2013...>>>Detalii

2. ATENŢIE!!!

OLIMPIADA RAIONALĂ LA "ECOLOGIE" se va desfăşura la data de 22 februarie, ora 12-00, în Liceul Teoretic "M. Lomonosov".

08 FEBRUARIE 2013

Ref: „Olimpiada raională la disciplinele şcolare”
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare, în scopul asigurării bunei desfăşurări a probelor de concurs şi evaluării acestora, se emit ...>>>Detalii

07 FEBRUARIE 2013

1. Prin prezenta şi în legătură cu apariţia cazurilor de gripă pandemică A(H1N1) în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar din raion, Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă informează următoarele...>>>Detalii

2. Direcţia Învăţămînt Hînceşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare...>>>Detalii

3. Vă remitem graficul livrării produselor alimentare (unt şi caşcaval) de către operatorul economic "AugurPerla" S.A. Chişinău...>>>Detalii

Direcţia Învăţământ Hânceşti exprimă sincere condoleanţe dlui Penicov Andrei, directorul Şcolii de Sporturi Hânceşti, în legătură cu trecerea în nefiinţă a tatălui acestuia. Dumnezeu să -l odihnească în pace.

03 FEBRUARIE 2013

Stimaţi colegi,

         Vreau să Vă cer sprijinul în identificarea problemelor ce apar în perioada de trecere
la gestiunea financiară a instituţiilor educaţionale din partea Direcţiei Învăţămînt, pe care am onoarea
s-o conduc. Sunt absolut sigură că la nivel local Vă confruntaţi cu multe probleme.
Trebuie să le cunoaştem şi împreună să încercăm a le soluţiona. De aceea, rugămintea mea
este să vă expuneţi la acest capitol şi să-mi remiteţi informaţiile pe adresa tonu.valentina@yahoo.com
În particular, vă asigur că toate informaţiile parvenite vor servi temei pentru o analiză, care
trebuie să asigure dezvoltarea şi funcţionalitatea instituţiilor.

Mulţumesc,
Valentina Tonu

1. În atenţia managerilor şcolari  cu statut terţiar de buget!

- Direcţia Învăţămînt iniţiază  procedura de examinare la art 113/03. Vă rugăm respectuos să divizaţi suma acestui articol şi să o prezentaţi la adresa electronica emariniuc@mail.ru 

Termen de prezentare 04.02.2013, ora 17-00.>>>Detalii

- Ţinem să Vă aducem la cunoştinţă, ca pentru Direcţia Învăţământ să asigure buna funcţionare a instituţiilor preuniversitare din subordine, DVS, în mod de urgenţă, trebuie să prezentaţi

Facturile Fiscale la TELEFONIE FIXĂ şi INTERNET pentru luna DECEMBRIE!!!

În caz contrar, automat, Veţi fi deconectaţi de către Moldtelecom pentru datoria neachitată pentru luna decembrie.


31 IANUARIE 2013

1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna FEBRUARIE 2013.>>>Detalii

2. Ţinem să Vă aducem la cunoştinţă, că operatorii economici "AugurPerla" Chişinău şi "OctobusProf" Chişinău" au început să primească comenzi şi livreze produse alimentare, conform listei produselor alimenatre, care a fost plasată pe site-ul Direcţiei pe data de 27 ianuarie curent. Dar, atenţie maximă, comandaţi produsele în aşa mod:

- SA "AugurPerla" Chişinău, tel. 022-23-71-30, 68455108, responsabil dna Viorica - se face comanda de 2 ori in săptămână: luni pentru MARŢI, joi pentru VINERI. Comanda se face până la ora 12-00. Livrarea în teritoriu se va face în 2 zile în săptămână - MARŢI şi VINERI !!!

- SC "OctopusProf" SRL Chişinău, tel. 022-407-100, 407-101, responsabil dna Viorica - se face comanda 1 dată in săptămână - pentru LUNI. Comanda se face până la ora 12-00. Livrarea în teritoriu se va face 1 zi în săptămână - LUNI !!! Dacă vor interveni unele schimbări, Veţi fi anunţaţi preventiv.

Vă rugăm când faceţi comanda la produse alimentare, ţineţi cont şi de termenul de valabilitate (De ex. crupele se pot comanda pe 2-4 săptămâni, sau chiar pentru toată perioada (ianuarie-iunie, de ex. cum este sarea iodată, pasta de tomate)), etc.

Vă remit Model de Contract de Valoare Mică, pe care îl veţi folosi la procurarea produselor lactate, frucleor, legumelor şi altă producţie agricolă. Veţi completa şi Darea de seamă pentru Contractul de Mică Valoare. După completarea Contractelor de Mică Valoare şi a Dării de seamă, semnate de către Furnizor, le veţi prezenta la Direcţia Învăţământ, responsabil, Galina Ţurcanu.>>>Detalii

3. În atenţia managerilor şcolari:

    Direcţia de Învăţămînt vă aduce la cunoştinţă  graficul desfăşurării cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul secundar general, profesional şi mediu de specialitate, propus de Institutul de Iormare Continuă.
La finalizarea cursurilor se eliberează Certifcatul  Ministerului Educaţiei, valabil pentru atestare şi conferirea/ confirmarea gradelor didactice... Ex. Macari T., Tel: (0269) 2-58-43.>>>Detalii

4. Direcţia de Învăţămînt Vă anunţă despre desfăţurarea următoarelor concursuri:

- Concursului Naţional de creaţie pentru elevi ,,Scrisoare mamei”, dedicat Zilei Internaţionale  a Femeii, 8 martie, în perioada 21 ianuarie-15 februarie 2013, Ex. Macari T., Tel: (0269) 2-58-43.>>>Detalii

- Concursul Raional ,,Miss Hînceşti”...>>>Detalii

- în atenţia managerilor şcolari ai instituţiilor cu predare în limba rusă:
   Vă aducem la cunoştinţă  informaţia despre termenii de desfăşurare a concursului cititorilor de proză:,,Clasica vie”, pentru elevii de 11-12 ani:

Etapa locală: de la 01 pînă la 15 februarie 2013;
Etapa raională: de la 01 pînă la 15 martie 2013;
Etapa republicană: de la 27 aprilie pînă la 04 mai 2013.

    În cadrul fiecărei etape se desemnează cîte trei învingători.

Ex. Macari T.
Tel. (0269)2-58-43

28 IANUARIE 2013

1. Ţinem să Vă aducem la cunoştinţă, că din unele motive tehnice, Operatorii economici "AugurPerla" Chişinău şi "OctobusProf" Chişinău" nu livrează produse alimentare în avans. Ne cerem scuze pentru situaţia creată, dar Vă rugăm când faceţi comanda la produse alimentare, ţineţi cont şi de termenul de valabilitate (De ex. crupele se pot comanda pe 2-4 săptămâni, etc.)

27 IANUARIE 2013

1. MAXIMĂ ATENŢIE MANAGERILOR ŞCOLARI: Prin prezenta, Direcţia Învăţământ Hânceşti,  informează că au fost încheiate contracte de achiziţie a produselor alimentare cu următorii operatori economici cîştigători....>>>Detalii

2. În atenţia RESPONSABILILOR SIME: este nevoie să prezentaţi 2 MAPE (NU FOLII) cu următoarele date....>>>Detalii

TERMEN DE PREZENTARE A MAPELOR – 29 ianuarie 2013, ora 17-00 !!!

22 IANUARIE 2013

Atenţie managerilor şcolari şi profesorilor de educaţie fizică: Competiţiile de şah, dame (licee, gimnazii) se vor desfăşura în LT "M.LOMONOSOV" or. Hânceşti (dar nu în LT "A.Donici). Începutul turneului la ora 10-00 (sâmbătă - 26-01-2013). Participanţii vin cu table de şah şi dame !!!

1. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Învăţămînt Hînceşti informează despre desfăşurarea următoarelor concursuri....>>>Detalii

2. Managerilor, Profesorilor de l.rom., Bibliotecarilor:
Concursul declamatorilor, consacrat scriitoarei Leonida Lari, ( faza raională) se va desfăşura  la 23 februarie, 2013 în Sala mică a Casei de Cultură, Hînceşti, ora 10.00
Participanţi:
I categorie - elevi ai claselor V-IX
II categorie – elevi ai claselor X-XII
  Fiecare participant va pregăti pentru evoluare o poezie sau un colaj de versuri din creaţia Leonidei Lari. Concursul va avea un singur compartiment – individual (4 min.)

La aprecierea evoluţiei scenice se va lua în consideraţie:

 • Măestria artistică
 • dicţia – 0-3 p.
 • expresivitatea – 0-6 p.
 • gestica – 0-2 p.
 • Ţinuta scenică – 0-3 p.
 • Aspectul estetic, vestimentaţia 0-1 p.

Ofertele se primesc pînă la 20 februarie, oral sau în scris.
Responsabil – Vera Buiuc, 2-37-76

3. Profesorilor de educaţie muzicală: Deplasarea la GM Fundul Galbenei - 8:00-8:30.

4. Profesorilor de educaţie plastică: Participanţii la seminar (25.01.2013) vor deţine materiale şi intrumente de lucru (hârtie colorată, creion simplu, foarfece, clei, pensule) !!! O. Bârsă, tel. 0269-23826..

21 IANUARIE 2013

1. MAXIMĂ ATENŢIE MANAGERILOR ŞCOLARI: Prin prezenta, Direcţia Învăţământ Hânceşti,  informează despre livrarea PRODUSELOR ALIMENTARE....>>>Detalii

Responsabil: Galina Ţurcanu, 269-23776, 69484320.

18 IANUARIE 2013

1.În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Învăţămînt Hînceşti oferă spre studiere  suportul metodologic la Regulamentul de Atestare a cadrelor didactice. Aşteptăm întrebările dv-stră  la care solicitaţi explicaţii suplimentare pînă la 21 ianuarie,2012. ora 14.00.

Ex. Macari T.
Tel.(0269)2-5843
e-mail: tamaramacari@gmail.com
....>>>Detalii

2. În atenţia managerilor şcolari: Întru executarea prevederilor Legii RM nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi a Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 05/11 din 02.10.2012 cu privire la trecerea în evidenţa militară a cetăţenilor, anul naşterii 1997, anunţăm despre începerea procesului de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor, anul naşterii 1997, la Centrul Militar teritorial Hînceşti.
    Graficul se anexează.

Ex. Macari T.
Tel.(0269) 2-58-43>>>Detalii

3. ATENŢIE !!!

TONU VALENTINA - TEL. 0269-22748

Anticamera - Diana Cociug - tel. / fax 0269-23835

Osipciuc Vasile - tel. 0269-22679

Contabilitatea - tel. 0269-23831 :

1. Bogos Alexandra

2. Berechelea Ana

3. Covaş Marcela

4. Topală Veronica

11 IANUARIE 2013

1. Atenţia maximă managerilor şcolari: DÎ Hânceşti Vă propune pentru examinare şi luare la control următoarele informaţii....>>>Detalii

2. Managerilor instituţiilor şcolare, bibliotecarilor: Vă remitem Graficul prezentării raportului statistic pentru anul 2012 (activitatea bibliotecilor şcolare)>>>Detalii

3. Prezentarea Paşaportizării - termenul limită - 14-01-2013, ora 9-00 !!!

10 IANUARIE 2013

MAXIMĂ ATENŢIE MANAGERILOR ŞCOLARI:

Direcţia Învăţământ Hânceşti, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, pe perioada 14-16 ianuarie curent, organizează seminare de instruire cu toţi managerii şcolari pe 4 module privind managementul financiar. La seminar, în mod obligatoriu, sunt invitaţi să participe managerii instituţiilor cu statut de persoană juridică autonomă (liceele), precum şi ai instituţiilor – ordonatori terţiari de credite (gimnaziile, ŞPrimară şi ŞPG). La sfârşitul cursului toţi managerii vor primi Certificat de ascultare a cursului.

Absentarea de la cursuri (cel puţin 30 min) se sondează cu imposibilitatea de a primi Certificatul.
Seminarul dat va avea loc la LT „Mihail Sadoveanu”, or. Hânceşti, începutul – 14.01.2013, ora 9-00.
Şefa DI Hânceşti                                                    V. TONU


04 IANUARIE 2013

1. Atenţia maximă managerilor din licee: DGÎ Hânceşti solicită prezentarea pînă la 09.01.2013, ora 13-00, informaţia privind persoana responsabilă de administrare a bazei de date pentru organizarea examenelor de bacalaureat.....>>>Detalii

2. În conformitate cu prevederile art. 13 alin (1) lit. a) din Legea nr. 96 – XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1380 din 10 decembrie 2007 cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii şi în temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Raionului nr. 137-d din 27.09.2011, emit următorul>>>Ordin

 

03 IANUARIE 2013

1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Se solicită până la 11 ianuarie 2013 PAŞAPORTIZAREA cu datele la 31 decembrie 2012 (sfârşitul I semestru) !!!

2. AVIZ: Direcţia Învăţămînt Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare...>>>Detalii

3. ATENŢIE managerilor şcolari care au trecut în subordinea  financiară a Direcţiei Învăţămînt: Este necesar, până la 11 ianuarie curent, să prezentaţi ultima factură (pentru luna decembrie) de la ÎCS "UNION FENOSA" şi Decizia Consiliului local cu privire la contractul de comodat, inclusiv copia Contractului de comodat. Responsabil - Vasile Osipciuc, tel. 269-22679.

Direcţia Învăţămînt aduce sincere condoleanţe familiei Ceală, în legătură cu trecerea în nefiinţă a d-lui Ceală Grigore Ion, profesor de educaţie fizică în Gimnaziul Bozieni. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

01 IANUARIE 2013

1. În legătură cu participarea RM la Studiul Global al Adolescenţilor despre Fumat în rîndul elevilor de vîrsta 13-15 ani (clasele 7,8,9) în colaborare cu Biroul Regional OMS pentru Europa şi Centrul de Control al Maladiilor (CDC) din Atlanta, SUA , care se va desfăşura în anul 2013, solicităm respectuos să prezentaţi păna la data de 10 ianuarie la adresa electronică a Direcţiei  dgits-hincesti@mail.ru, lista pentru desfăşurarea Studiului Global al Adolescenţilor despre fumat conform anexei..>>>Detalii

2. ATENŢIE: Vineri, 04.01.013, ora 10.00, în incinta LT „Mihail Sadoveanuse va desfăşura seminarul cu tematica „Cuvinte şi imagini numerizate în interacţiune pentru profesorii de limba franceză care predau în clasele primare.

 • 27-decembrie-2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna ianuarie 2013.>>>Detalii

  2. CR al SEŞ Hânceşti Vă propune spre informare şi mediatizare Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti al SEŞ pentru anul 2013...>>>Detalii

  24-decembrie-2012

  1.În atenţia maximă a directorilor de şcoli, rugăm de urgenţă, pînă la 26.12.2012, ora 13-00...>>>Detalii

  23-decembrie-2012

  Stimaţi colegi, Direcţia Învăţământ, cu profund respect şi recunoştinţă,

  Vă felicită cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi

  Vă transmite în dar mesajul de felicitare...>>>Detalii

  21 decembrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari, Vă remitem spre mediatizare şi luare la control:

  * Cu referire la securitatea vieţii copiilor şi angajaţilor pentru perioada rece a anului...>>>Detalii

  * Informaţie privind aprovizionarea cu combustibil, conform situaţiei la 01.01.2013, necesare pentru a finaliza sezonul de încălzire al anului de studiu 2012-2013. TERMEN - 22.12.2012, ORA 15-00. Responsabil, Vasile Osipciuc, tel. 269-2-37-76...>>>Detalii

  18 decembrie 2012

  1. Managerilor şcolari: Vă remitem spre mediatizare REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Galei Laureaţilor, ediţia 2012 ...>>>Detalii

  ANUNŢ: Managerii şcolari sunt rugaţi, ca la şedinţa din 20 decembrie, să prezinte PROCURĂ pentru cartea ridicată din depozit (în procură indicaţi că sunteţi delegat la Direcţia Învăţământ Hânceşti) !!!

  17 decembrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari care vor trece în subordinea  financiară a Direcţiei Învăţămînt:

  ÎN regim de urgenţă de completat următorul tabel pentru ALIMENTAŢIE, pentru anul 2013. Tabelul să fie completat fără a fi modificat în interior, conform denumirilor date şi remis în format electronic la adresa Direcţiei - dgits-hincesti@mail.ru, până MARŢI, 18 decembrie, ora 15-00 (fiecare instituţie îşi va completa doar rândul şi coloniţele respective, care aparţin Instituţiei de învăţământ, ţinând cont de ofertele pe care le-aţi prezentat). Rog să respectaţi termenul de prezentare. Responsabil - Galina Ţurcanu, 269-23776, 69484320...>>>Detalii

  2. La 09 decembrie 2012, Direcţia de Învăţămînt Hînceşti a desfăşurat masa rotundă cu genericul "Rolul instituţiilor de învăţămînt în asigurarea securităţii şi protecţiei copiluluide orice formă de abuz şi neglijare”.
  În calitate de  argument l-au constituit cazurile de abuz şi neglijare în mediul familial, dar şi în şcolile din raion  care , în ultimul timp, sunt într-o creştere alarmantă. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu numai de abuz în şcoli, ci şi despre abuz şi neglijare  în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu abuzul în sînul familiei sale, extinzînd apoi comportamentele abuzive şi neglijarea asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup de prieteni, şcoală etc.), pe de altă parte comportamentele abuzive învăţate în mediul extra-familial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrîng asupra membrilor familiei. ...>>>Detalii

  15 decembrie 2012

  1. Vă remitem spre mediatizare şi luare la control:

  * proiectele Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţămîntul primar, a examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat şi a celor de externat, anul şcolar 2012 – 2013...>>>Detalii

  2. ATENŢIE maximă managerilor şcolari:

  Pînă la 25.12.2012 – de prezentat informaţia:

  • Cu privire la şcolarizare;
  • Frecvenţa din instituţiile inclusive şi reorganizate;
  • Informaţie privind abandonul şcolar al copiilor la vîrsta între 7 -16 ani, inclusiv a celor de etnie romă, în scris (textul şi schema tradiţională din anul precedent);
  • Listele copiilor cu abandon şcolar, cu specificaţia anului de naştere, clasa, motivul abandonului şi măsurile întreprinse;
  • Informaţiile solicitate urmează a fi expediate prin poşta electronică (pentru cazurile de abandon – de prezentat personal cu ştampila umedă)
  13 decembrie 2012

  1. Vă remitem spre mediatizare şi luare la control:

  * Ordinul nr. 242-b din 13-12-2012 Cu privire la modificarea programului de activitate a instituţiilor preuniversitare din raion...>>>Detalii

  ATENŢIE managerilor şcolari şi profesorilor de educaţie fizică: Dat fiind faptul că se transfera programul de ore din ziua de luni, 24.12.2012, pentru sîmbătă, 15.12.2012, competiţiile sportive din 15.12.2012 se transferă pentru 16.12.2012. Responsabil V. Lacustă, 026923095.

  2. Prin prezenta, Direcţia Învăţămînt Hînceşti atenţionează managerii  instituţiilor preşcolare şi preuniversitare în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii şi ninsorile abundente. În acest scop managerii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare vor ţine sub control permanent situaţia din teritoriu ...>>>Detalii

  3. AVIZ pentru responsabilii_SIME (Recensămîntul şcolar 2012-2013):

  Stimaţi responsabili, Minsterul Educaţiei a solicitat, repetat, să verificaţi şi să redactaţi /corectaţi/adăugaţi la necesitate datele despre elev, cadru didactic, cadrele de conducere şi personal auxiliar (cod personal, verificându-l, localitatea, încadrat/concediat, numărul de ore, etc.) prin "Editarea datelor" până luni, 17 decembrie curent, totodată generaţi Raportul XSL (excel) pentru fiecare clasă!!!

  12 decembrie 2012

  1. Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă lista laureaţilor din cadrul Concursului de Creaţie al Tinerei Generaţii ,,Ars Adolescentina" ...>>>Detalii

  2. Vă remitem spre mediatizare şi luare la control:

  * Regulamentul organizării şi desfăşurării concursului raional “Pedagogul anului. Concursul raional „Pedagogul anului” se organizează în baza Hotărîrii nr. 409 ”Cu privire la organizarea Concursului republican „Pedagogul anului...>>>Detalii

  * REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la disciplinele de studiu, anul 2012-2013, aprobat la şedinţa Consiliului de Administraţie din 30 noiembrie 2012...>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor de şcoli şi bibliotecarilor: Prin prezenta Vă informăm că Ministerul Educaţiei recomandă pentru achiziţionare cartea-document...>>>Detalii

  URGENT de prezentat PROCURĂ pentru cartea ridicată din depozit (în procură indicaţi că sunteţi delegat la Direcţia Învăţământ Hânceşti) !!!

  11 decembrie 2012

  1. Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă propune Evaluarea semestrială la geografie, clasa 9 ...>>>Detalii

  2. MAXIMĂ atenţie directorilor de şcoli: Dispoziţia Ministerului Educaţiei cu privire la realizarea programului de studii în semestrul I, anul şcolar 2012-2013...>>>Detalii

  06 decembrie 2012

  1. MAXIMĂ atenţie directorilor de licee şi profesorilor de istorie: Seminarul la istorie va avea loc la 13 decembrie la LT "M. Eminescu", or. Hânceşti. Începutul lucrărilor - 8-30, responsabil - A. Chetraru, 0269-2-29-84

  2. Direcţia Învăţămînt Hînceşti anunţă înfiinţarea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică începînd cu 01 ianuarie 2013. Pentru asigurarea funcţionalităţii, se anunţă angajarea următoarelor cadre:

  • Şeful serviciului de Asistenţă Psihopedagogică;                        1unitate
  • Pedagog - educaţie preşcolară;                                               1 unitate
  • Pedagog - educaţie primară, învăţămînt secundar general;        1 unitate
  • Psiholog;                                                                                1 unitate
  • Servicii medicale speciale (logoped, tiflopedagog, medic psihiatru, psihoneurolog); 2,5 unităţi                 
  • Şofer.                                                                                     1 unitate

  3. AVIZ pentru responsabilii_SIME (Recensămîntul şcolar 2012-2013):

  Stimaţi responsabili, DVS aveţi dreptul să redactaţi (corectaţi) datele despre elev, cadru didactic, cadrele de conducere şi personal auxiliar (cod personal, verificându-l, localitatea, încadrat/concediat, numărul de ore, etc.) prin "Editarea datelor" până luni, 10 decembrie curent!!!

  04 decembrie 2012

  1. În atenţia directorilor de licee: În scopul organizării eficiente a sesiunii de bacalaureat 2013, Direcţia Învăţămînt Hînceşti, conform circularei Agenţia de Evaluare şi Examinare nr. A-11/461 din 27.11.2012, solicită, în mod de urgenţă, informaţia cu privire la numărul de elevi care vor participa în sesiunea de examene 2013, pînă la data de 05 decembrie, ora 14-00, conform anexei...>>>Detalii

   

  30 noiembrie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă aduce la cunoştinţa orarul examenelor şi desfăşurătorul sesiunii examenului de bacalaureat, sesiunea 2013...>>>Detalii

  2. AVIZ: Direcţia Învăţămînt Hînceşti şi Centrul Sănătate Publică Hânceşti solicita următoarea informaţie...>>>Detalii

  3. Directorilor de şcoli: În scopul promovării semnificaţiei zilei de 3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disabilităţi, dar şi a dezvoltării responsabilităţii sociale în rîndurile tinerilor şi copiilor, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni în parteneriat cu Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Hînceşti şi Direcţia Raională de Învăţămînt Hînceşti, propune desfăşurarea unei ore de dirigenţie în decursul zilei de luni, 03 decembrie cu tematica: ,,03 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disabilităţi, Între Responsabilitate Comunitară şi Solidaritate Creştină”.
  Menţionăm că aceasta este o practică aplicată cu succes în mai multe ţări şi contribuie la buna organizare a relaţiilor dintre persoanele cu disabilităţi, precum şi la integrarea lor în societate.
  Paralel cu partea teoretică, Vă îndemnăm respectuos, să propuneţi elevilor antrenarea pe bază de voluntariat în activităţi extraşcolare în această zi, cu punerea în practică a subiectelor discutate la ora de dirigenţie, cum ar fi: vizitarea la domiciliu a persoanelor cu disabilităţi, ajutarea lor la treburile casnice, etc.

  Ex. Macari T.
  Tel. (0269) 2-58-43

  4. Prin prezenta Ministerul Educaţiei, în baza demersului autorului, recomandă procurarea şi utilizarea volumului de povestiri şi nuvele Unde-s zeii popoarelor învinse, autor Vlad Grecu, în calitate de sursă bibliografică pentru educaţia istorică în învăţămîntul gimnazial şi liceal.
    Culegerea de povestiri şi nuvele „Unde-s zeii popoarelor învinse”are la bază cazuri reale din timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992, cu participarea tinerilor la aceste evenimente.
    Pentru mai multe informaţii, în scopul achiziţionării volumului Unde-s zeii popoarelor învinse vă adresaţi la editura ARC, telefon de contact 022733619

  Semnează:
  Viceministru                                                                                      Tatiana Potîng

   

  Direcţia Învăţământ Hînceşti aduce mulţumiri echipei manageriale a LT M.Eminescu, or.Hînceşti pentru crearea condiţiilor optime de organizare şi desfăşurare a  Seminarului raional pentru profesorii de educaţie tehnologică, care a avut loc joi, 29.11.12, profesorului de educaţie tehnologică, dnul VieruVasile – mulţumiri, pentru prestaţia didactică model şi activitatea curriculară prezentată. Specialist principal, metodist al DÎ Hânceşti, dl Vasule OSIPCIUC.

 • 28 noiembrie 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna decembrie 2012.>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari cu statut terţiar de buget: Direcţia Învăţămînt Hînceşti vă remite bugetul estimativ şi cifra la alimentaţie pentru anul 2013.  Rugăm sa repartizaţi bugetul pe luni  conform necesităţilor şi să le prezentaţi în original pînă la data de 4 decembrie 2012. Doritorii de a modifica cifra pe articole o pot face cu excepţia  art. 111, 112, 116, 113/01, 113/02, 113/26...>>>Detalii

  AVIZ: Direcţia Generală Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare:

  • Centrul „AMIGO” din Cărpineni
  • Grădiniţa Bobeica
  • Grădiniţa Ivanovca
  • Grădiniţa nr. 1 Sărata Galbenă...>>>Detalii
  22 noiembrie 2012

  I. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de fizică: Vă propunem proba la fizică (inclusiv baremul de notare), clasa a IX-a>>>Detalii

  II. Vineri 23 noiembrie în incinta LT „M.Viteazul” se va desfăşura seminarul  cu privire la finanţarea în bază de cost standart per elev, începutul la ora 9:30. Invitaţi sunt:
  - Directorul şi contabilul instituţiilor  de învăţămînt care au luat statut de persoana juridică.
  - Directorul instituţiilor de învăţămînt cărora  li s-a atribuit statut de executori terţiari de buget.

  III. În atenţia managerilor şcolari care vor trece în subordinea  financiară a Direcţiei Învăţămînt!

  Rugăm  prezentarea următorelor documete pîna la data de  26 noiembrie 2012

  1. cantitatea şi suma de: cărbune , produse alimentare , rechizite de birou şi materiale de uz casnic necesare  pe  perioada anului 2013.
  2.  pentru înregistrarea NLC la energia electrică, este necesar de a prezenta o factură de energie electrică consumată(copie), factura pentru apa consumată(copie), factura pentru gazul consumat (copie).
  3. lista numerelor de telefoane  in instituţie şi copia contractului la internet
  4. lista salariaţilor în instituţie deserviţi la carduri si banca cu care este incheiat contractul. Se anexează copiile buletinului de identitate, CPAS si a poliţei de asigurare medicală a tuturor salariaţilor din instituţie.

  Managerii instituţiile cu statut juridic să asigure contabilului urgent număr de telefon şi calculator.

  19 noiembrie 2012

  1. ATENŢIE maximă managerilor şcolari şi responsabilor SIME: Cu privire la executarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 808 din 08 octombrie 2012 privind monitorizarea impactului reformei reţelei şcolare şi actualizarea datelor din Sistemul Informaţional de Management Educaţional (SIME)

  Miercuri, 21 noiembrie, în cabinetul metodic al Direcţiei Învăţământ, începând cu ora 9-00, se va incepe seminarul de instruire privind baza de date SIME_OCTOMBRIE_2012 (aplicaţia Web), conform graficului anexat, inclusiv pe grupe.....>>>Detalii

  2. Prin prezenta, informăm că  Asociaţia Obştească „Promovarea prin Inteligenţă” cu susţinerea Liceului Academiei de Ştiinţe şi  Universităţii  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează în cadrul Şcolii Viitorilor Olimpici-2012 următoarele concursuri internaţionale pentru elevii claselor a IX-a  şi  a  XII-a:  prima ediţie a Concursului Internaţional de Biologie „Boris Matienco”  (27 – 29 decembrie  2012);  ediţia a treia a Concursului Internaţional de Matematică  „Vladimir Andrunachievici” (3 – 5 ianuarie 2013). Concursurile se vor desfăşura în incinta Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La aceste competiţii vor participa echipe de elevi şi profesori din  Republica Moldova, Ucraina şi România.....>>>Detalii

  3. Managerilor şcolari: Vă remitem spre informare şi luare la control Decizia Consililui Raional Hînceşti nr. 06/01 din 7 noiembrie 2012.....>>>Detalii

  15 noiembrie 2012

  I. ÎN ATENŢIA MANAGERILOR ŞCOLARI: În scopul elaborării metodologiei de evaluare a nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către un nou an de studii, Direcţia Învăţămînt solicită factorii interesaţi de organizarea transparentă, obiectivă şi credibilă a procedurii, antrenarea în discutarea Regulamentului de evaluare a nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar.
  Propunerile formulate în cadrul discuţiilor colective le aşteptăm în variantă electronică, pînă la 15 decembrie, pe adresa electronică a Direcţiei.
  Şefa Direcţiei, V. Tonu

  II. ÎN ATENŢIA CELOR COINTERESAŢI ÎN PROSPERAREA SISTEMULUI
  În scopul organizării transparente, obiective şi credibile a procesului educaţional în instituţiile raionului, puteţi adresa sesizări, sugestii, propuneri pe adresa de e-mail: tonu.valentina@yahoo.com
  Se asigură confidenţialitate.

  III. Ministerul Educaţiei, Direcţia Învăţămînt vă informează că, anual, Clubul Aviaconstructorilor de Maşini din Rusia organizează Olimpiada Internaţională la istoria aviaticii şi aeronauticii.
  În anul curent, la cea de a X-a ediţie, sînt invitaţi să participe şi elevi din Republica Moldova, interesaţi de domeniul respectiv.
  Informaţia despre condiţiile de participare poate fi accesată de pe site-ul Clubului Aviaconstructorilor www.as-club.ru., de pe site-ul oficial al olimpiadei olymp.as-club.ru sau la tel.+7(495)685-19-30.Ex. Macari Tamara, tel.(0269) 2-58-43

  IV. Sîmbătă, 17 noiembrie 2012, ora 10.00,  în Sala de Şedinţe a Consiliului Raional Hînceşti, vor avea loc Dezbateri Publice ale Strategiei Raionale de Tineret.
  Fiecare instituţie deleghează 3-5 elevi din clasele liceale pentru participare. La prezentarea copiei unui act de identitate (buletin, certificat de naştere) vor  fi rambursate cheltuielile de deplasare ale participanţilor.
  Strategia poate fi accesată pe site-ul www.hincesti.md, www.uts.hincesti.org.

  Ex. Macari T.
  Tel.(0269) 2-58-43

  V. În conformitate cu Strategia Naţională „Educaţie pentru Toţi” pentru anii 2004-2015, Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, Programul de Guvernare „Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare” pentru anii 2009-2013, în scopul asigurării condiţiilor de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din învăţămîntul rezidenţial, precum şi de şcolarizare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt general şi în temeiul ordinului nr. 687 din 25.08.2010 al ME, emit următorul>>>ORDIN

  VI. ATENŢIE responsabilor SIME: trebuie de generat rapoartele în formatul Excel din programul "SIME_MAI" - elevii plecaţi, pentru fiecare clasă din instituţia DVS până la data de 17 noiembrie, să le printaţi, să le semnaţi la diriginţi şi să fie sigilate de către directorul instituţiei date.

  14 noiembrie 2012

  1. Direcţia Învăţămînt Hînceşti, cu privire la trecerea instituţiilor de învăţămînt din subordinea APL – I  în subordinea financiară a APL – II  vă informează despre necesitatea de:

  • a elabora si aproba  statele  instituţiei de învăţămînt pentru anul 2013.
  • a emite  ordine de preavizare a angajaţilor instituţiei (cadrele care vor fi reduse)

  Drept temei folosiţi următoarele acte normative:

  • Hotărîrea Guvernului  nr. 728 din 2 octombrie 2012
  • Ordinul  Ministerului Educaţiei nr. 868 din 5 noiembrie  2012 şi al Ministerului Finaţelor nr. 131 din 6 octombrie 2012
  • Decizia Consililui Raional Hînceşti nr. 06/01 din 7 noiembrie 2012.

  >>>Detalii

        Direcţia Generală Învăţămînt aduce sincere condoleanţe d-nei Rusu Maria, director al LT ,,C.Radu” Leuşeni, în legătură cu trecerea prematură în nefiinţă a fiului Sergiu.  Dumnezeu să-l odihnească în pace!


  11 noiembrie 2012

  I. În atenţia managerilor şcolari:

  1. Remiteţi (acele instituţii care nu au prezentat corect) în adresa Direcţiei de Învăţămînt informaţia cu privire la realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în cadrul   Săptămînii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane,  din peroada 15-19 octombrie 2012, care să conţină: citez din circulara ME nr.07/13-646 din 26.09.12 ,,... cu specificarea evenimentului tematic, categoriilor şi numărului  de persoane participante la activităţi curriculare şi extracurriculare”  pînă la 13 noiembrie 2012.

  2. Planul de activităţi preconizate pentru desfăşurarea Săptămînii Tineretului în instituţie, fiind menţionaţi partenerii educaţionali implicaţi. (pînă la 19 noiembrie)

  Ex. Macari Tamara
  tel.(0269) 0-25-843

   

  II. În peroada 01-10 decembrie, în mod tradiţional, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova organizează Decada pentru Drepturile Omului, care include diverse acţiuni de promovare  a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
       Lansăm ideea desfăşurării în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal, pe data de 10 decembrie, cînd este marcată Ziua Internaţională a drepturilor omului, a orei de educaţie civică la tema respectării drepturilor omului în Republica Moldova.  Discuţiile în cadrul acesteia s-ar putea axa pe chestiuni privind drepturile de bază şi categoriile de drepturi ale omului, cum să ne protejăm drepturile, dacă  sînt sau nu respectate drepturile omului în Republica Moldova, de ce este important ca să fie respectate drepturile omului, care sînt instituţiile  de protecţie a drepturilor omului, actele de bază naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor  fundamentale ale omului.
  Pentru acordarea de sprijin informaţional necesar  pot fi contactaţi angajaţii Serviciului Programe Instructive, Relaţii cu Publicul din cadrul CpDOOM la numerele de telefon: staţionar-022 23 48 00;
  GSM: 060002656; 060002667 sau la adresele electronice: n.visanu@inst.ombudsman.md  fie
   i.galan@ inst.ombudsman.md.
  Pentru documentare poate fi accesată pagina web a CpDOOM-www.ombudsman.md, dar şi www.copiii.webs.hub.coe.int, http://www.lumeaeducatiei.ro/drepturile_omului.

   

  Ex. Macari Tamara
  tel.(0269) 0-25-843

  07 noiembrie 2012

  1. Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţământ Vă aduc la cunoştinţa Ordinul cu privire la tezele semestriale, anul şcolar 2012-2013....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: Vă propunem pentru informarea profesorilor oferta materialelor didactice - editura CartDidact. Coordonatele: e-mail - cartdidact@mail.ru, cartdidact@gmail.com, tel/fax 24-10-62, 28-81-78, adresa şos. Hânceşti 138/1 (spre Gara Sud - dreapta) program de lucru - luni-vineri 8:30-17:00 (13:00-14:00 pauză).

  ATENŢIE ! Sunt caiete pentru învăţarea istoriei - preţul 16 lei.

  03 noiembrie 2012

  1. Direcţia propune mostră de DECIZIE pentru şedinţa Consiliului local cu întrebarea privind transmiterea instituţiei educaţionale în gestiunea financiară...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: În scopul stabilirii mecanismului de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţialelor victime ale abuzului, Ministerul Educaţiei, Direcţia Învăţămînt propune spre discuţie ,,Instrucţiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării,traficului”.
  Propunerile de completare la acest document le puteţi remite pe adresa electronică a DÎ (dgits-hincesti@mail.ru) pînă la 08 noiembrie 2012. ...>>>Detalii

  3. AVIZ pentru directorii de instituţii preuniversitare
  Direcţia Învăţămînt solocită pînă la 15.11.2012 următoarele informaţii:

  • Necesarul de cadre pentru anul 2013 – 2014;
  • Dosarele tinerilor specialişti, anul III, pentru transferul celei de a III tranşă a indemnizaţiei
  • cerere adresată ME, coordonată de primar;
  • copia buletinului;
  • certificatul de la banca de economii.

  Termen de prezentare pînă la 15.11.2012 (ex. A. Ungureanu)

  4. Stimaţi manageri şi BIBLIOTECARI: Vă expediem graficul prezentării raportului (închirierea manualelor şcolare). Odată cu rapoartele se prezintă şi comenzile de manuale (CMP1, CMG1, CML1 - câte 2 exemplare fiecare formă) Modelele de blanchete se anexează...>>>Detalii

  5. ATENŢIE: Persoanele responsabile de SIME sunt rugate să ridice FORMULARUL pentru cadre de conducere, profesori, elevi şi personalul nou venit începând cu 05 noiembrie până la 09 noiembrie 2012, care va fi completat doar cu NOI VENIŢII (fapt despre care s-a anuntat şi discutat la seminarul petrecut la 01 noiembrie în incinta LT M. Sadoveanu). ex. Galina Ţurcanu - responsabil SIME raionul Hânceşti.

  Totodată, aduc mulţumiri echipei manageriale a LT ,,M. Sadoveanu” şi dnei V. Brânză, profesoară de informatică, pentru organizare şi crearea condiţiilor optime de desfăşurare a seminarului dat.

  31 octombrie 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna noiembrie 2012.>>>Detalii

  2. În atenţia directorilor de şcoli şi profesorilor de informatică: Până la data de 02.11.2012 (în regim de urgenţă) se completează şi se remite în adresa Direcţiei Învăţământ, dgits-hinceti@mail.ru...>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor de şcoli şi profesorilor de educaţie fizică: Vă prezentăm CALENDARUL acţiunilor sportive raionale ale elevilor pe anul 2012/2013...>>>Detalii

    

  30 octombrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari !!!

  Direcţia Învăţămînt Hînceşti iniţiază procedura de examinare şi  propuneri la proiectul de buget pe anul 2013
  La examinarea bugetului  directorul va prezenta :
  Repartizarea pe articole şi aliniate pe anul bugetar 2013
  Bugetul aprobat pe anul 2012
  Executarea bugetului 2012
  Cantitatea  de cărbune necesară pentru anul 2013 şi  stocul ramas din 2012 (suma preconizată)
  Dacă se stabileşte deficit de buget este necesar sa veniţi cu un plan de raţionalizare
  Atenţie! Graficul prezentării şi cifra de control…>>>Detalii

  2. AVIZ: CONSILIUL RAIONAL HÂNCEŞTI organizează TVC - concurs raional....>>>Detalii

  29 octombrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari !!!

  Vă rugăm să prezentaţi pînă la 29.10.2012, ora 15:00, următoarea informaţie:

  Anul de studii

  Numărul de elevi

  % frecvenţei la sîrşitul anului şcolar

  2009 – 2010

   

   

  2010 – 2011

   

   

  2011 - 2012

   

   

  Ex. E. Buruian, tel. 0269-23095

  26 octombrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari !!!

  REF: Cu privire la executarea Circularei Ministerului Educaţiei nr. 10/13-730 din 19 octombrie 2012 privind situaţii de încălcare a intimidităţii şi vieţii private a copilului, precum de protecţie a datelor cu caracter personal>>>Detalii

  24 octombrie 2012

  1. În atenţia directorilor de licee, profesorilor de chimie şi profesorilor de limba străină: Vă propunem evaluarea iniţială la limba străină (limbile franceză şi engleză, profilul Umanist ) şi chimie (profilul Real), clasa a X-a>>>Detalii

  2. Preşedinţilor comitetelor sindicale din instituţiile educaţionale: CR al SEŞ Hânceşti Vă propune spre mediatizare următoarea informaţie utilă...>>>Detalii

  3. În scopul desfăşurării şi organizării eficiente a activităţii, Direcţia Învăţămînt propune

  Agenda seminarului cu  echipele manageriale din instituţiile preuniversitare

  Joi, 25 octombrie 2012, LT „M. Sadoveanu”

  Rolul echipelor manageriale în adaptarea ofertei
  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor,
  pentru formarea lor pe termen scurt, mediu şi lung”

  08:30 – 08:55 – Înregistrarea participanţilor
  09:00 – 09:15 – Deschiderea seminarului. Anunţarea obiectivelor
  09:25 – 10:20 – Activităţi didactice. Observarea conform algoritmului propriu
  10:25 – 12:00 – Debrifarea activităţilor. Elaborarea sugestiilor metodologice   
  privind adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale. Atelier.    
  12:05 – 12:15 – Valorificarea experienţei LT „M. Sadoveanu”
  12:15 – 12:25 – Evaluarea seminarului. Totaluri
  12:25 – 13:00 – Anunţuri. Diverse                                 

            

  23 octombrie 2012
  1. În atenţia directorilor de licee, profesorilor de matematică şi profesorilor de limba şi literatura română: Vă propunem evaluarea iniţială la limba şi literatura română (profilul Umanist )şi matematică (profilul Real), clasa a X-a>>>Detalii
  20 octombrie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE managerilor şcolari !!!

  REF: Cu privire la executarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 808 din 08 octombrie 2012 privind monitorizarea impactului reformei reţelei şcolare şi actualizarea datelor din Sistemul Informaţional de Management Educaţional (SIME)

  În etapa II-a Vom lucra on-line, prin Aplicatiile Web Mai_2012 şi Octombrie_2012 (incepând cu luna noiembrie), pentru aceasta este nevoie de:>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi învăţătorilor de clasele primare: Vă propunem BAREMUL de notare pentru evaluarea iniţială la limba şi literatura română, clasa a IV-a.>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor educativi şi organizatorilor:

  • Rezultatele etapei raionale a Festivalului Republican al cîntecului folcloric pentru copii, desfăşurat la 13 octombrie 2012  în incinta LT ,,M.Viteazul” şi Rezultatele etapei raionale a Expoziţiei - concurs de desen ,,Lumea în viziunea copiilor”, desfăşurat la 09.10.12.>>>Detalii

  • Uniunea Muzicienilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Direcţiile Cultură, Educaţie, Tineret şi sport ale mun. Chişinău, Filarmonica Naţională ,,S.Lunchevici”, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Imaterial,Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, Fondul  Copiilor, Compania ,,Teleradio-Moldova”, anunţă  Concursul Naţional al Interpreţilor de cîntec folcloric ,,Tamara Ciobanu”, ediţia a XII-a..>>>Detalii

   

  19 octombrie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Fundaţia Internaţională Vişegrad este o organizaţie internaţională cu sediul în Bratislava (Slovacia), fondată de către guvernele Grupului de la Vişegrad (V4)-Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă şi Republica Slovacă la 9 iunie 2000.>>>Detalii

  2. Preşedinţilor comitetelor sindicale instituţiile educaţionale: Se solicită raportul statistic privind efectivul sindical pe anul 2012 până la 15 noiembrie curent.>>>Detalii

  18 octombrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi învăţătorilor de clasele primare: Vă propunem evaluarea iniţială la limba şi literatura română, clasa a IV-a>>>Detalii
  17 octombrie 2012

  1. Conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar: Direcţia Învăţămînt Hânceşti solicită prezentarea informaţiilor relevante referitoare la edificiile, construcţiile şi terenurile aferente instituţiilor publice din sistemul de învăţământ deteriorate sau neutilizate timp îndelungat până la 22 octombrie (termenul limită), la adresa electronică a Direcţiei (dgits-hincesti@mail.ru).... >>>Detalii

  2. Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, în scopul facilitării procesului de asigurare a instituţiilor şcolare cu materiale didactice, propune spre achiziţionare:

  1. Hărţile Republicii Moldova şi ale României (laminate cu tricolor) – 15 lei x 1
  2. Hărţi-Contur cu sarcini practice, clasele 5-11 (în română şi rusă) – 10 lei x 1
  3. Atlas geografic şcolar pentru clasele 5-11 (în română şi rusă) – 44 lei x 1

  16 octombrie 2012

  1. Managerilor şcolari: Seminarul metodic cu echipele manageriale cu privire la rolul echipelor manageriale în adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, pentru formarea lor pe termen scurt, mediu şi lung, planificat pentru zona Hânceşti, la 18 octombrie, se contramandează pentru data de 25 OCTOMBRIE, în LT „M.Sadoveanu”, cu începere de la ora 9-00. Sunt invitate echipele manageriale (directori şi directorii-adjuncţi) din toate instituţiile de învăţământ preuniversitar.

  DÎ recomandă actualizarea informaţiilor privind genericul seminarului.

  13 octombrie 2012

  1. Managerilor şcolari şi preşcolari: În scopul realizării Legii nr. 124-XVI din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, prin Hotărârea Guvernului RMoldova nr. 100 din 16.02.2012, a fost aprobat Programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016... >>>Detalii

  2. Direcţia Învăţământ Hînceşti solicită informaţia angajaţilor medicali din instituţii:

  Instituţia

  Numele ,
  prenumele

  Angajat pe  un salariu, 50%,25%

  Funcţia ocupării

  Stagiul

  Medicamente în sumă de
  ( lei )

  Dispun de încăpere

  Cursuri de reciclare
  da/nu , când şi unde

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prin prezenta, CEMCPMFSM Vă informează, că pentru anul 2013 cursurile de educaţie medicală continuă a lucrătorilor medicali din şcoli, creşe şi grădiniţe sunt planificate după cum urmează :

  • Asistenţa medicală în şcoli : - de la 18.03.- 13.04.2013 şi  - de la 28.10. – 23.11.2013
  • Asistenţa medicală în creşe şi grădiniţi : - de la 20.05.-15.06.2013 şi - de la 25.11.-21.12.2013
   Se cere prezentarea ofertei de educaţie medicală continuă pentru anul 2013 până la 20 decembrie 2012...>>>Detalii
  12 octombrie 2012

  1. Managerilor şcolari şi profesorilor de limba română:

  Convertirea punctelor la limba şi literatura română, clasa a V-a

  punctaj

  29

  28-27

  26-24

  23-20

  19-16

  15-11

  10-8

  7-5

  4-3

  2-1

  Nota

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  11 octombrie 2012

  1. Managerilor şcolari şi profesorilor de limba franceză: În conformitate cu scrisoarea parvenită din Franţa de la Asociaţia „Solidarité Laïque”  cu referire la formarea continuă a profesorilor de limbă franceză şi în scopul realizării prevederilor Planului Managerial emit următorul >>>Ordin cu privire organizarea şi desfăşurarea seminarului profesorilor de limbă franceză

  2. Prin prezenta, Direcţia Învăţământ Hînceşti, în conformitate cu circulara ME nr.07/13-646 din 26.09.12, vă înştiinţează că: ,,În scopul executării prevederilor Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), prin Hotărîrea Guvernului nr.559 din 31.07.2012 a fost aprobat  Planul naţional de prevenire  şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013.”>>>Detalii

  3. Prin prezenta, DÎ Hînceşti, în conformitate cu circulara ME nr.14/13-710 din 10.10.12, Vă înştiinţează că  Ministerul Educaţiei lansează dezbateri publice  privind dezvoltarea metodologiei de admitere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova. Procesul participativ include şi realizarea unui sondaj de opinie despre metodologia  de admitere în universităţi în rîndul absolvenţilor de liceu.
  În acest scop, solicităm ca elevii claselor a XII-a din LT Lăpuşna, LT,,S.Andreev” Cioara şi LT,,M. Sadoveanu” Hînceşti (instituţii incluse în eşantion) să fie implicaţi în acest exerciţiu conform următoarei metodologii: directorul adjunct pentru educaţie şi profesorul/profesoara de informatică din liceele selectate să asigure completarea chestionarelor în rîndul elevilor din clasele a XII-a
  ...>>>Detalii

  4. AVIZ !!!

  1. Direcţia Învăţământ Hînceşti ANUNŢĂ concurs REPETAT în următoarele instituţii preşcolare: Grădiniţa Călmăţui, Grădiniţa Ivanovca, Grădiniţa Topor, Grădiniţa Sofia.
  2. Direcţia Învăţământ Hînceşti ANUNŢĂ CONCURS în Gimnaziul Pogăneşti.

  Dosarele se vor primi până la 15 noiembrie 2012 !!!

  10 octombrie 2012

  1. ATENŢIE MANAGERILOR ŞCOLARI ŞI PREŞCOLARI: În scopul monitorizării alimentaţiei copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ preşcolar, preuniversitar, internate şi instituţii de învăţământ cu deficienţe fizice şi mintale, Centrul de Sănătate Publică raional Hânceşti solicită informaţii separate pe instituţii către data de 20 a fiecărei luni conform prezentei anexe...Informatia trebuie sa fie prezentată în 2 exemplare: 1 exemplar - Direcţiei Învăţământ Hânceşti, al 2-lea exemplar la Centrul de Sănătate Publică Hânceşti !!!>>>Detalii

  2. Managerilor şcolari, profesorilor şi elevilor: Prin prezenta, informăm că  Asociaţia Obştească „Promovare prin Inteligenţă” cu susţinerea Liceului Academiei de Ştiinţe şi  Universităţii  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei organizează în cadrul Şcolii Viitorilor Olimpici-2012 următoarele concursuri internaţionale pentru elevii claselor a IX-a  şi  a  XII-a:  ediţia a II-a a Concursului Internaţional de Fizică „Sergiu Rădăuţanu”  (29 – 31 octombrie 2012);

  1. prima ediţie a Concursului Internaţional de Chimie „Anton Ablov” (31 octombrie – 2 noiembrie 2012); 
  2. ediţia a doua a Concursului Internaţional la Limba şi Literatura Română „Grigore Vieru” (2 – 4 noiembrie 2012).

  Concursurile se vor desfăşura în incinta Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La aceste competiţii vor participa echipe de elevi şi profesori din  Republica Moldova, Ucraina şi România...>>>Detalii

  3. Direcţia Învăţământ solicită informaţia despre copii cu cerinţe educaţionale speciale. Informaţia se va prezenta conform formei ataşate, pînă la data de 22 octombrie, 2012 , la adresa electronică a DÎ (dgits-hincesti@mail.ru), ex. Oxana Scutaru, tel. 026923826.>>>Detalii

  07 octombrie 2012

  1. ATENŢIE PROFESORILOR DE INFORMATICĂ: Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie organizează GRATIS următoarele cursuri...>>>Detalii

  04 octombrie 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli: Direcţia Învăţămînt Hînceşti solicită informaţia cu privire la numărul de elevi şi clase prognozaţi la data 01 septembrie 2013, în format electronic pe adresa dgits-hincesti@mail.ru pînă la data de 11 octombrie 2012...>>>Detalii

  2. Atenţie managerilor şcolari şi preşcolari: În adresa Direcţiei Învăţămînt Hînceşti a parvenit nota Ministerului Sănătăţii cu privire la asigurarea cu mobilier a instituţiilor de învăţământ pentru copii...>>>Detalii

  3. În contextul dezvoltării mediului de afaceri în raionul Hînceşti şi implementării Strategiei de dezvoltare a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Consiliul Raional Hînceşti anunţă organizarea concursului eseurilor cu tematica „Dacă aş fi om de afaceri!”.
  Condiţii de înscriere:
  La concurs pot participa elevii cu vîrsta 15-18 ani. Eseurile trebuie prezentate în varianta electronică. Eseurile pot avea max. 2 pagini, cu mărimea caracterelor 12.
  Concursul se va desfăşura în două etape: în prima etapă (25 septembrie – 25 octombrie 2012) vor fi colectate eseele şi selectate celer mai reuşite lucrări (25 octombrie - 10 noiembrie 2012), iar în a doua etapă (luna noiembrie) vor fi invitaţi autorii lucrărilor pentru argumentarea şi apărarea ideii. În urma celei de a doua etape vor fi selectaţi căştigătorii concursului...>>>Detalii

    

  03 octombrie 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, Direcţia Învăţămînt Hânceşti solicită instituţiilor de învăţămînt preuniversitar să organizeze în comun cu inspectorii minori în perioada septembrie – octombrie razii în teritoriul adiacent instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi în localurile de agrement, alte locuri posibile, pentru a depista copiii care nu frecventează orele de studii..>>>Detalii

    

  01 octombrie 2012

  1. ATENTIE MAXIMĂ: Şedinţă cu directorii de şcoli SE VA DESFĂŞURA MARŢI, 02 OCTOMBRIE, 2012, ora 13-00, LT "M. LOMONOSOV" !!!

  28 septembrie 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna octombrie 2012.>>>Detalii

  2. În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2012-2013 şi a rezultatelor obţinute în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, în luna septembrie au fost făcute totalurile ambelor etape. În baza procesului verbal din 24 august 2012 al Comisiei raionale de evaluare a instituţiilor de învăţământ privind pregătirea lor către noul an de studii, a Comisiei raionale de evaluare a performanţelor activităţii educaţionale în anul de studii 2011-2012, emit următorul>>>ORDIN

  3. Managerilor şcolari şi profesorilor de limba şi literatura română: Se solicită expedierea scorurile la proba de evaluare, la Limba şi literatura română, clasa V, conform schemei ataşate. Informaţia se transmite la adresa electronica a Direcţiei (dgits-hincesti@mail.ru) până la 03.10.2012!!!>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari : Direcţia Învăţământ solicită prezentarea informaţiei despre repartizarea orelor pentru activităţile extracurriculare.... Termenul de prezentare - 09 octombrie 2012.>>>Detalii

  27 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de limba şi literatura română: Vă propunem evaluarea iniţială la limba şi literatura română, clasa a V-a>>>Detalii
  26 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari: În regim de urgenţă, azi, 26 septembrie, până la ora 16-00, prezentaţi informaţia cu privire la numărul de copii cu dizabilizăţi neşcolarizaţi la nr. de telefon 0269-22748 !!!
  25 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de biologie, istorie: Vă propunem evaluarea iniţială la biologie (profil real) şi istorie (profil umanist), clasa a X-a>>>Detalii
  24 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi cadrelor didactice:

  În regim de urgenţă, pînă la 25.09.2012,  întru îndeplinirea ordinelor privitor la atestarea cadrelor didactice şi manageriale pentru anul de studii 2012-2013, prezentaţi la DÎ toate informaţiile ce se cuprind în anexele acestor ordine şi documentaţia conform  Regulamentului de atestare a cadrelor didactice.

  De-asemenea prezentaţi cerificatele de grad didactic SUPERIOR, ÎNTÎI şi DOI, confirmaţi în anul de studii 2011-2012, pentru efectuarea inscripţiilor respectiveşi şi cîte 15,00 lei pentru certificatele de grad didactic conferit în anul de studii 2011-2012...>>>Detalii
  21 septembrie 2012
  1. ATENŢIE managerilor şcolari: Probele de evaluare preconizate pentru 24 şi 26 septembrie, se transferă pentru 25 si respectiv 27 septembrie !!!
  20 septembrie 2012
  1. Directorilor de şcoli: Direcţia Învăţământ Hânceşti, referitor la necesitatea intensificării activităţii în vederea şcolarizării copiilor, consideră necesar...>>>Detalii

  2. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: 20-21 septembrie vremea se va schimba semnificativ...>>>Detalii

  20 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de matematică: Vă propunem evaluarea iniţială la matematică, clasa a V-a>>>Detalii

  2. Managerilor şcolari şi cadrelor didactice: Direcţia Învăţământ Vă remite spre informare, călăuză şi luare la control Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Sugestii, recomandări metodologice şi manageriale. Anul de studii 2012-2013. Scrisori metodice...>>>Detalii

  3. MAXIMĂ ATENŢIE !!!
  Direcţia Învăţământ Vă remite spre informare, călăuză şi luare la control Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 904 din 17.09.2012 privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor.

  În termen de 10 zile (30 septembrie!!!), remiteţi în adresa Direcţiei (dgits-hincesti@mail.ru) informaţia cu referire la prezenţa în aria de 100 metri a magazinelor şi a altor localuri, ce comercializează produsele interzise, indicate în Ordinul MS, nr. 904 din 17.09.2012.>>>Detalii

  4. Direcţia  Învăţămînt  Hînceşti Vă prezintă graficul prezentării foilor de tarifare, anul de studii 2012 -2013.>>>Detalii

  5. În atenţia directorilor educativi şi organizatorilor: În legătură cu celebrarea Zilei europene a justiţiei civile, 25 octombrie, anual, se propune de a se organiza în instituţiile de învăţământ întâlniri cu juriştii profesionişti, discuţii, la fel se pot organiza "Ziua uşilor deschise".>>>Detalii

  6. În perioada 20-23 septembrie 2012 se va desfăşura expoziţia "Târgul de Carte 2012" (pavilionul nr. 3 MoldExpo)....>>>Detalii

  7. Managerilor şcolari şi bibliotecarilor: Marţi, 25 septembrie 2012, ora 9-00, în incinta Liceului Teoretic "M. Lomonosov", or. Hânceşti, se va organiza seminar instructiv cu bibliotecarii din instituţiile preuniversitare din raion. Prezenţa bibliotecarilor este obligatorie !!! Moderator, specialist principal - metodist, dna V. BUIUC, tel 0269-2-37-76.

  14 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari: Solicităm să actualizaţi şi să prezentaţi  informaţia (cu ştampilă umedă) despre activitatea Asociaţiilor părinteşti, pînă la 27 septembrie, 2012 LA ADRESA ELECTRONICA – tamaramacari@gmail.com>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de istorie:

  Organizarea procesului educaţional la Istoria Românilor şi Universală în anul de studii 2012-2013

  Conform Planului-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, disciplina şcolară Istoria va fi redenumită în Istoria Românilor şi Universală cu statut de disciplină obligatorie din aria curriculară socio-umanistică. Procesul educaţional la Istoria Românilor şi Universală va fi proiectat şi desfăşurat în formatul unei singure discipline şcolare, conform următoarei eşalonări: >>>Detalii

  3. ATENŢIE:
  Emisiunea "ISTORIE şi VICTORIE" va fi emisă începând cu prima Duminică din octombrie, ora 11 ...>>>Detalii

  13 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia învăţămînt Hînceşti solicită prezentarea listei cadrelor didactice şi de conducere care vor trece cursurile de formare continuă la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”conform planului anexat. Ofertele de prezentat pînă la 21.09.2012 d-lui V.Osipciuc>>>Detalii

  2.    ATENŢIE:
  Concursul Raional TVC "Drepturile mele ce să fac cu ele”,  este un eveniment de promovare a tinerelor talente, organizat de către administraţia raionului Hînceşti în parteneriat cu A.O.”Unirea Tineretului în Societate” şi primăriile localităţilor din raion, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul Tineretului pentru Anul 2012. Regulamentul se anexează>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor educativi şi a organizatorilor: Vă propunem atenţiei DVS următoarea etapă din cadrul Concursului Radiofonic Republican de Creaţie al Tinerei Generaţii "ARS ADOLESCENTINA", ediţia a XII-a>>>Detalii

  12 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor-adjuncţi: Întru îndeplinirea prevederilor pct. 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1236 din 22.12.1998 „Cu privire la aprobarea Programului naţional „Alimentaţia copiilor”, Deciziei Consiliului Raional Hânceşti nr. 07/10 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor şi copiilor din instituţiile şcolare şi preşcolare ale raionului”, se emite următorul>>>ORDIN

  2.    ATENŢIE:
  Direcţia  Învăţămînt Hînceşti Vă prezintă graficul prezentării raportului statistic nr.1-ŞGL pentru anul de studii 2012 -2013>>>Detalii

  11 septembrie 2012
  1. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor-adjuncţi: Vă remitem spre completare până la data 25 septembrie 2012

  informaţia cu privire la date statistice la limbile străine... >>>Detalii

  2.    În atenţia directorilor educativi şi a organizatorilor::
  Vă reamintim că în luna octombrie se va desfăşura etapa raională a concursurilor:

  • Festivalul Republican al cîntecului folcloric pentru copii”, ediţia a XII-a.
  • Expoziţia-Concurs Republicană a lucrărilor de arte plastice şi artizanat a copiilor ,,Lumea în viziunea copiilor”. Regulamentele se anexează.>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de informatică: Vă propunem spre informare şi călăuză Programa de examene la Informatică, profil real şi profil umanist (în baza curriculumului modernizat), prezentată la seminarul republican de informatică şi alte informaţii utile...: >>>Detalii

  4. Atenţie maximă managerilor şcolari: PREZENTAREA PAŞAPORTIZĂRII PÂNĂ LA 17 septembrie 2012 (inclusiv în original, cu ştampila umedă)!!!

  06 septembrie 2012

  1. DIRECTORILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Direcţia Învăţămănt, în regim de urgenţă, pînă vineri, 07.09.2012, ora 13:00, solicită prezentarea informaţiei privind dotarea instituţiilor în anul şcolar 2011-2012, sub următoarea schemă: >>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: Prin prezenta DGÎ Hînceşti, în conformitate cu circulara ME nr.02/13-574 din 04.09.12, vă înştiinţează că, anual, la 10 septembrie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii marchează  Ziua Mondială  de prevenire a suicidului. În acest context, dar şi în baza Planului de activităţi dedicat Zilei Mondiale de prevenire a suicidului (ordonanţa Guvernului nr.1137/C-43 din 24 august 2012), DÎ solicită desfăşurarea, în săptămîna 10-14 septembrie 2012, a orelor de dirigenţie(conform curriculumului în vigoare). Subiectele de reper recomandate sunt cele care urmează:....>>>Detalii

  04 septembrie 2012

  1. DIRECTORILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Direcţia  Învăţămîntt Hînceşti Vă prezintă graficul prezentării reţelei şcolare pentru anul de studii 2012 -2013 şi raportul utilizării actelor de studiu >>>Detalii

  NOTĂ: Cartea de ordine de bază NU SE PREZINTĂ !!!

  2. AVIZ: Direcţia Învăţământ prelungeşte concursul la funcţia de director în următoarele instituţii preşcolare....>>>Detalii

  3. Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, în scopul facilitării procesului de asigurare a instituţiilor şcolare cu materiale didactice, propune spre achiziţionare:

  1. Hărţile Republicii Moldova şi ale României (laminate cu tricolor) – 15 lei x 1
  2. Hărţi-Contur cu sarcini practice, clasele 5-11 (în română şi rusă) – 10 lei x 1
  3. Atlas geografic şcolar pentru clasele 5-11 (în română şi rusă) – 44 lei x 1
  4. Republica Moldova. Atlas. Geografia fizică şi socio-econimică, clasele 8-9 – 34 lei x 1

  4. AVIZ: Direcţia Învăţământ anunţă repetarea concursului la funcţia de director în următoarele instituţii preuniversitare: GM Secăreni şi GM Oneşti. Termenul de depunere a dosarelor - 05 octombrie 2012 !!!

  03 septembrie 2012

  1. DIRECTORILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Se prezintă prin telefon (0269-23095) informaţiile:

  1. nr. elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal plecaţi la studii peste hotarele RMoldova;
  2. nr. elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal ce urmează să plece la studii peste hotarele RMoldova.

  Datele se prezintă până la data de 06 septembrie 2012. Semnat - Valentina TONU, Şefa DÎ Hânceşti

  2. Pentru directorii-adjuncţi şi profesorii de istorie: Catedră Istorie şi ştiinţe socio-umanistice propune profesorilor modele de proiectare didactică la disciplină pentru orientare în propriea proiectare...>>>Detalii

    

   MESAJUL DE FELICITARE AL DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT HÂNCEŞTI CU OCAZIA SĂRBĂTORII ZIUA CUNOŞTINŢELOR:  

  30 august 2012

  1. În scopul dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor practice în domeniul securităţii traficului rutier, prevenirii accidentelor rutiere în rîndul elevilor ca participanţi la trafic şi în temeiul ordinului nr. 746 din 23.08.2012 al ME, emit următorul..>>>Ordin

  28 august 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Vă remite spre informare, călăuză în activitate şi luare la control următoarele circulare ale Ministerului Educaţiei..>>>Detalii

  2. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna septembrie 2012.>>>Detalii

  24 august 2012

  1. În baza scrisorii Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (se anexează), în scopul organizării eficiente a începutului anului de studii 2012-2013, se emite următorul:>>>ORDIN


  21 august 2012

  1. Stimaţi actanţi ai procesului educaţional raional! În scopul unei eficiente activităţi a sistemului în ansamblu, Direcţia Învăţământ Hânceşti propune spre mediatizare, informare, discuţii şi identificare de soluţii Raportul de activitate a Direcţiei Învăţământ în anul şcolar 2011-2012. Găsim oportun să Vă sugerăm analizare minuţioasă a compartimentelor în parte în cadrul Consiliilor profesorale, aspecte ce vizează şi fiecare instituţie în parte...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: Vă aducem la cunoştinţă că anul şcolar 2012-2013 începe la 03 septembrie. Careul solemn din 03 septembrie nu va depăşi 30-45 min. Prima oră va avea genericul "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici - tribuni ai idealurilor naţionale"...>>>Detalii

  3. ATENŢIE: Bibliotecarii sunt rugaţi să ridice manualele de la depozitul Direcţiei Învăţământ Hânceşti, cât mai urgent. Relaţii: dna Vera Buiuc, tel 0269-2-37-76.

  16 august 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: Prin prezenta, Vă informăm  că, în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anul 2012, la 22 august, curent, în incinta Liceului Teoretic “M. Sadoveanu”, sala de festivităţi, se va desfăşura şedinţa în plen a Consiliului Raional Hînceşti al SEŞ cu următoarea ordine de zi...>>>Detalii

  14 august 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: În Planul de lucru pentru august, 2012 au intervenit următoarele modificări şi precizări...>>>Detalii

  2. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna august 2012.>>>Detalii

  30 iulie 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: VĂ prezentăm Graficul de evaluare a pregătirii instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de studii 2012 – 2013 ...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: În scopul eliminării necorespunderilor din actele normative prin care se stabileşte modalitatea de determinare a rezultatelor şcolare, a organizării eficiente a procesului educaţional în instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi ţinînd cont de decizia Colegiului Ministerului Educaţiei, proces-verbal nr.8 din 05.07.12, hotărîrea 8.4, emit următorul>>>ORDIN (Ordinul ME nr. 718 din 24 iulie 2012)


  27 iulie 2012

  1. MAXIMĂ ATENŢIE Directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar: Direcţia Generală Învăţămînt, solicită până luni, 30 iulie, ora 12-00, să elaboraţi Proiectul bugetului pentru anul 2013 în baza Formulei Noi. La efectuarea calculelor conform formei ataşate, NU veţi planifica cheltuielie pentru Alimentaţie şi Reparaţii capitale. Informaţia solicitată cu privire la prognoza bugetului instituţiei pentru anul 2013 va fi remisă la adresa Direcţiei -

  dgits-hincesti@mail.ru>>>Detalii

  25 iulie 2012

  1. Directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar
  Direcţia Generală Învăţămînt, în scopul eficientizării procesului de implementare a Noii formule de finanţare a instituţiilor preuniversitare, Vă comunică că, în baza prognozei şcolare la nivel de fiecare instituţie, au fost efectuate calcule ale numărului de elevi ponderaţi şi bugetului pe formula care va fi implementată începînd cu 01 ianuarie 2013. În acest context recomandăm tuturor conducătorilor şcolari să se documenteze în baza Anexei ataşate, care va fi suma bugetului pentru anul următor şi să compare cu suma anului curent.
  În perioada ce urmează fiecare conducător al instituţiilor preuniversitare trebuie să analizeze cheltuielile pe articole şi să pătrundă în esenţa necesităţilor de conformare la mijloacele preconizate conform Noii formule de finanţare.
  Totodată, Vă informăm că în perioada octombrie 2012 – februarie 2013 Ministerul Educaţiei în colaborare cu DGÎ, cu suportul proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova” preconizează organizarea seminarelor în domeniul managementului financiar.
  Seminarele se vor desfăşura în centrul raional cu o durată de 2-3 zile. La ele vor participa toţi conducătorii instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general.
  Data desfăşurării seminarului va fi anunţată pe parcurs....>>>Detalii

  Şefa DGΠ                                                   Valentina Tonu

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: Prin prezenta, Ministerul Educaţiei şi Direcţia Generală Învăţământ aduce la cunoştinţă REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate ...>>>Detalii

  16 iulie 2012

  1. Conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar: În temeiul prevederilor Legii Învăţămîtului a Republicii Moldova nr. 547 – XIII din 21.07.1995, art. 13 (4), în baza Hotărîrii Guvernului nr. 535 din 14.07.2011 „Cu privire la Proiectul pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale”, Ordinului nr. 598 din 27.06.2012 „Admiterea în învăţămîntul liceal pentru anul şcolar 2012-2013” al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Ordinului DGÎ nr.143-b din 02.07.2012 „Admiterea în învăţămîntul liceal pentru anul şcolar 2012-2013”, Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Hînceşti Vă atenţionează asupra realizării prevederilor următoarelor acte normative...>>>Detalii

  2. În scopul realizării prevederilor actelor normative cu privire la completarea claselor, în temeiul art. 13, alin. (4) din Legea Învăţămîntului a Republicii Moldova cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului Ministerului Educaţiei nr. 554 din 20 iunie 2012, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 535 din 14 iulie 2011 „Cu privire la Proiectul pentru finanţare pe bază de formulă a instituţiilor în învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”, ordinului ME al RM nr. 179 din 29 martie 2012 „Cu privire la Planurile de învăţămînt pentru învăţămîntul primar gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013”, în  temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor şi ale Regulamentului de admitere în învăţămîntul liceal art. 6, aprobat prin ordinul  Ministerului Educaţiei nr. 598 din 27 iunie 2012, se emite următorul>>>Ordin

  13 iulie 2012

  1. Stimaţi Colegi, sunt 2 oportunităţi pe care Centrul de Excelenta pentru Educaţie Moderna (CEEM) Moldo-Român doreşte sa Vi le aducă la cunoştinţă ...>>>ADMITERE-2012

  2. În atenţia managerilor şcolari şi preşcolari: Prin prezenta, Ministerul Educaţiei şi Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei Vă aduce la cunoştinţă ...>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi preşcolari, directorilor de tabere de odihnă: Direcţia Învăţămînt Hînceşti, în legătură cu temperaturile înalte care s-au înregistrat în ultima perioadă, pentru diminuarea şi prevenirea efectelor caniculei asupra copiilor, recomandă managerilor şcolari şi preşcolari, conducătorilor taberelor de odihnă pentru copii, administraţiei publice locale de a desfăşura şedinţe operative pentru evaluarea situaţiei şi crearea condiţiilor necesare diminuării efectelor caniculei (asigurarea cu apă potabilă, medicamente, etc.).

  În scopul evitării sau minimalizării impactului negativ al temperaturilor caniculare asupra populaţiei în perioada de vară a anului 2012, Direcţia Învăţămînt indică asupra îndeplinirii obligatorii a următoarelor acţiuni...>>>Detalii

  10 iulie 2012

  1. MAXIMĂ atenţie PREŞEDINŢILOR Centrelor de BAC_2012 şi directorilor de licee: Sesiunea suplimentară/repetată de BAC-2012 se va desfăşura în 3 Centre de bacalaureat, conform Ordinului ME nr. 658 din 10 iulie 2012 ...>>>ORDIN

  2. În atenţia managerilor şcolari şi preşcolari: În contextul angajării tinerilor specialişti în cîmpul muncii precum şi a completării cu cadre didactice, Direcţia Generală Învăţămînt recomandă managerilor şcolari şi preşcolari respectarea prevederilor Codului Muncii, art. 301 (c): La momentul adresării unui tînăr specialist sau a unui alt cadru didactic, directorul instituţiei: ...>>>Detalii

  09 iulie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: RAPORTUL "Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire a GIMNAZIULUI pentru anul de învăţământ 2011-2012" SE PREZINTĂ pe data de 10 iulie 2012 !!!

  06 iulie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: Vă remitem Ordinul ME nr. 124 din 07 martie 2012 Cu privire la organizarea educaţiei istorice în învăţământul preuniversitar...>>>Detalii

  2. AVIZ: Direcţia Generală Învăţământ prelungeşte concursul la funcţia de director în următoarele instituţii preşcolare...>>>Detalii

  3. AVIZ: Direcţia Generală Învăţământ ANUNŢĂ concurs la funcţia de director în următoarele instituţii preuniversitare şi preşcolare>>>Detalii


  05 IULIE 2012

  1.  VĂ PREZENTĂM INFORMAŢIA despre ULTIMELE TURE PENTRU ODIHNA DE VARĂ: 06 iulie - 15 iulie "Privighetoarea" BOBEICA, 08 iulie - 17 iulie "COROANA", Vadul lui Vodă. >>>Detalii

  03 IULIE 2012

  1.  MAXIMĂ atenţie directorilor de licee, Preşedinţilor centrelor de BAC: Se solicită lista candidaţilor participanţi în sesiunea repetată (pct. 17 al metodologiei în vigoare). Listele generalizate în centrele de BAC vor fi prezentate la Direcţia Învăţământ către data de 07 iulie 2012, conform anexei 1. >>>sesiune repetata_BAC 2012

  02 IULIE 2012

  1.  În atenţia MAXIMĂ managerilor şcolari:

  Stimaţi domni,

  Vă rog gasiţi ataşat versiunea finală a formularelor, aceasta fiind mai rapidă si mai bine protejată. 

  Insistăm să utilizaţi pentru colectarea datelor anume această versiune.>>>Formular NOU

  Pentru acei care au completat versiunea veche, mai rugati o data să o completeze  pe aceasta, VA RUGAM SA NU INCERCATI SĂ LUCRATI CU COPY/PASTE, riscati sa  comiteţi erori grave.

  Primiti Vă rog scuzele de rigoare pentru incomoditate. 
  O zi buna in continuare. 

  Termenul limită pentru expedierea fişierului electronic la adresa electronica alexcristy77@mail.ru05 iulie 2012

  30 IUNIE 2012

  1.  În atenţia managerilor şcolari: În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 580 din 22 iunie 2012, în scopul monitorizării impactului reformei reţelei de instituţii de învăţământ general din raionul Hânceşti, remitem documentele necesare pentru completarea Sistemului Informaţional de Management Educaţional (SIME) - I fază.

  Termenul limită pentru expedierea fişierului electronic la adresa electronica alexcristy77@mail.ru05 iulie 2012>>>Detalii

  29 IUNIE 2012

  1.  MAXIMĂ atenţie directorilor de licee: remitem baremele de la examenele de BAC-2012 >>>BAREME BAC-2012

  29 iunie 2012

  1.  MAXIMĂ atenţie managerilor şcolari, îndeosebi directorilor de licee: Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare, Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti aduce la cunoştinţa, inclusiv tuturor factorilor interesaţi, Ordinul nr. 598 din 27 iunie 2012 referitor la Admiterea în învăţămîntul liceal şi Regulamentul de admitere în învăţămîntul liceal, anul şcolar 2012-2013 >>>ADMITEREA_LICEU-2012

  2.  Directorilor de licee: Întru buna organizare şi desfăşurare a Sărbătorii Absolventului 2012, care se va desfăşura duminică, 08 iulie 2012, cu începere de la ora 09:00, în Casa Raională de Cultură, Direcţia Generală Învăţămînt detaliază:

  1. La sărbătoarea „Absolventul 2012”, fiecare delegaţie din licee va fi însoţită de directorul instituţiei şi de primar.
  2. Numărul participanţilor din licee este stipulat în tabelul de  mai jos:>>>ABSOLVENT-2012
  27 IUNIE 2012

  1.  Atenţie MAXIMĂ managerilor şcolari: În temeiul prevederilor art. 13, alin. 13. (4) din Legea Învăţământului nr. 547 din 21.07.1995, cu modificările şi completările ulterioare, emit următorul>>>Ordin

  2. Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Moldova, în scopul facilitării procesului de asigurare a instituţiilor şcolare cu materiale didactice, propune spre achiziţionare:

  1. Hărţile Republicii Moldova şi ale României (laminate cu tricolor) – 15 lei x 1
  2. Hărţi-Contur cu sarcini practice, clasele 5-11 (în română şi rusă) – 10 lei x 1
  3. Atlas geografic şcolar pentru clasele 5-11 (în română şi rusă) – 44 lei x 1
  4. Republica Moldova. Atlas. Geografia fizică şi socio-econimică, clasele 8-9 – 34 lei x 1

  25 IUNIE 2012

  1.  Atenţie MAXIMĂ managerilor şcolari: În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a ciclului gimnazial, în temeiul ordinului ME nr. 469 din 06.06.2012 şi în baza ordinului DGÎ Hînceşti nr. 128-b din 01.06.2012, examenele repetate în instituţiile preuniversitare ale raionului se vor desfăşura în perioada 03 – 06 iulie într-un singur centru raional – LT „M. Lomonosov” Hînceşti. Întru buna organizare şi desfăşurare a acestor examene, emit următoarea>>>Dispoziţie

  Direcţia Generală Învăţămînt aduce sincere condoleanţe dnei Valentina Golban, director-adjunst, GM Negrea, în legătură cu trecerea prematură în nefiinţă a celui care i-a fost pe parcursul vieţii sprijin şi alinare - soţul Marin. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


  21 IUNIE 2012

  1.  Atenţie MAXIMĂ managerilor şcolari: Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă remite Centralizatorul al limba şi lit. Română, pe care îl COMPLETAŢI în format electronic şi-l REMITEŢI pe adresa Direcţiei - dgits-hincesti@mail.ru, mâine, 22 iunie 2012, până la ora 15-00!!!. Relaţii la tel. 026923095, Galina Ţurcanu...>>>Detalii

  2. Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti Vă propune spre familiarizare Regulamentul cu privire la acordarea Diplomei  de Onoare şi menţiunii băneşti  pentru absolvenţii instituţiilor preuniversitare ( licee)..>>>Detalii

  19 IUNIE 2012

  1.  În atenţia managerilor şcolari: REMITEŢI LISTELE LA ADRESA ELECTRONICĂ A DIRECŢIEI, INDICAŢI CATEGORIA BENEFICIARULUI. Relaţii la tel. 23776, Vera Buiuc...>>>Detalii

  18 IUNIE 2012

  1.  AVIZ: Toţi directorii instituţiilor preuniversitare sunt invitaţi să ridice lucrările la examenul de MATEMATICĂ, clasa a 9-a !!!

  15 IUNIE 2012

  1.  Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă remite Centralizatorul al limba şi lit. Română alolingvi, care va fi completat după rezultatele contestaţiilor !!!>>>Detalii

  2.  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă organizarea programului de instruire Formare de formatori în perioadele 20-22 iunie, 27-29 iunie curent şi 12-13 iulie curent, în incinta Centrului, str. Armenească, 13...>>>Detalii

  14 IUNIE 2012

  1.  Direcţia Învăţămînt Hînceşti Vă prezintă  graficul prezentării raportului statistic ŞG-3 pentru anul de studii 2011-2012...>>>Detalii

  13 IUNIE 2012

  1.  În atenţia maximă a directorilor instituţiilor preuniversitare: Instituţiile care nu au prezentat informaţia despre lucrările de pregătire a instituţiilor de învăţământ către noul an de studii 2012-2013 şi către perioada rece a anului, URGENT, prezintă, până la ora 14-00 (14 iunie) !!!

  2. În atenţia managerilor şcolari: Prezentaţi listele beneficiarilor de bilete de odihnă (cei ce nu au prezentat), indicaţi şi din ce categorie fac parte (nominal). ATENŢIE MAXIMĂ: Elevii ce pleacă la Molovata Nouă să aibă certificatul de naştere în original. Ataşăm graficul plecare la „Nistru”, Molovata Nouă (17.06), „Coroana”, Vadul lui Vodă (18.06), „Privighetoarea”, Bobeica (21.06). Relaţii la tel. 23776, Vera Buiuc...>>>Detalii

  3. Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică, a lansat prima ediţie a concursului anual de inovaţii "Aplicaţii inovatoare pentru o bună guvernare" ...>>>Detalii

  4. Consiliul raional Hânceşti, Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră, Vă aduce la cunoştinţă următoarele ...>>>Detalii

  06 IUNIE 2012

  1.  În atenţia maximă a directorilor instituţiilor preuniversitare:

  La data de 11 iunie pleacă la tabăra „Prietenia”, Coşniţa toţi 100% de elevi, conform distribuirii primite.
  Plecarea, ora 9,00, Direcţia învăţământ, organizat.
  Tot la  data de 11 iunie pleacă elevi la tabăra „Privighitoarea”, Bobeica, conform tabelului ataşat.
  La Bobeica nu va fi organizat transport, plecaţi  sinestătător.

  Elevii trebuie să aibă: copia certificatului de naştere, certificatul medical (nu mai vechi de 3 zile).

  Remiteţi pe adresa electronică a Direcţiei lista elevilor ce pleacă în tabăra de la Coşniţa şi lista cu elevii ce pleacă la Bobeica...>>>Detalii


  05 IUNIE 2012

  1.  În atenţia maximă a directorilor instituţiilor preuniversitare: Vă expediem spre informare şi călăuză informaţia cu privire la Odihna de vară. Remiteţi la adresa electronică a Direcţiei  dgits-hincesti@mail.ru tabelul cu distribuirea  biletelor după categoriile de beneficiari, conform exemplului ..>>>Detalii

  2. Prin prezenta, Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti solicită date operative cu referire la predarea disciplinelor opţionale în anul şcolar 2011-2012 în instituţiile preuniversitare de învăţământ, către data de 12 iunie 2012, conform tabelului anexat, la adresa electronică a Direcţiei - dgits-hincesti@mail.ru. Executor - Vasile Juc, 0269-23095>>>Detalii

  04 IUNIE 2012

  1. În atenţia MAXIMĂ a directorilor instituţiilor preuniversitare: Direcţia Generală Învăţământ solicită informaţia privind antrenarea instituţiilor şcolare în diferite proiecte educaţionale, conform următoarei agende -

  1. Denumirea instituţiei
  2. Denumirea proiectului
  3. Scopul, obiectivele proiectului
  4. Durata proiectului
  5. Grupurile ţintă
  6. Beneficiile de pe urma proiectului
  7. Partenerii proiectului

  Informaţia trebuie prezentată în varianta electronocă, la adresa electronică a Direcţiei  dgits-hincesti@mail.ru PÂNĂ MARŢI, 05 iunie, 2012

  2. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Învăţământ Vă remite spre informare, călăuză în activitate şi luare la control Raportul instituţiei pentru anul de studii 2011-2012>>>Detalii

  3. Prin prezenta, Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti informează despre demararea lucrărilor de pregătire a instituţiilor de învăţământ către noul an de studii 2012-2013 şi către perioada rece a anului. Conform formularului, anexat, se va prezenta către 12 iunie 2012 o notă informativă despre situaţia la moment în teritoriul administrat. Executor - Galina Ţurcanu, 0269-23095>>>Detalii

  01 IUNIE 2012

  1.  Vă expediem repartizarea biletelor pentru sezonul estival 2012. Remiteţi la adresa electronică a Direcţiei  dgits-hincesti@mail.ru tabelul cu distribuirea  biletelor după categoriile de beneficiari..>>>Detalii

  31 MAI 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna IUNIE 2012.>>>Detalii

  2. În atenţia instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar: FISM a anunţat concurs în vederea renovării/construcţiei blocurilor sanitare interioare...>>>Detalii

  29 mai 2012

  1. În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari şi BIBLIOTECARILOR: Vă remitem Ordinul Ministrului Educaţiei, nr. 400 din 23 mai 2012, cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţământul gimnazial şi liceal în anul de studii 2012-2013 >>>Detalii

  25 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem schema de convertire a punctelor in note la EVALUAREA repetată pentru clasa a IV-a (limba română, matematica) >>>Schema de convertire

  24 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: EVALUAREA repetată pentru clasa a IV-a (pentru elevii care au lipsit şi cei care au luat note sub "5") matematica - >>>Detalii

  23 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: În scopul desfăşurării eficiente a şedinţei de lucru din ziua de joi, 24 mai, cu managerii şcolari, Direcţia Generală Învăţământ propune următoarea agendă de lucru...>>>Detalii

  2. MAXIMĂ atenţie directorilor de licee: Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat, anul şcolar 2011-2012, Direcţia Generală Învăţământ Vă remite Dispoziţia Ministrului Educaţiei nr. 261 din 21 mai 2012 cu privire la completarea bazei de date cu privire la candidaţii din sesiunea 2012...>>>Detalii

  3. In legătura cu necesitatea asigurării securităţii materialelor de examene, sesiunea 2012, in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea Invăţământului a Republicii Moldova şi in scopul asigurării respectării cu stricteţe a clauzelor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a gimnaziului: Direcţia Generală Învăţământ Vă remite ORDINUL Ministrului Educaţiei, nr. 354 din 14 mai 2012 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea materialelor de examene, sesiunea de examinare 2012>>>Detalii

  4. Direcţia Învăţământ Vă remite spre informare, mediatizare şi luare la control următoarele Documente de lucru:

  - Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ din raion pentru anul de studii 2012-2013>>>Detalii

  - Criteriile de evaluare a instituţiei de învăţământ...>>>Detalii

  5. Directorilor instituţiilor preuniversitare spre informare: În scopul finalizării eficiente a anului de studii 2011-2012, organizării şi desfăşurării calitative a examenelor la absolvirea treptelor de gimnaziu şi liceu, emit următorul>>>Ordin

  6. AVIZ: Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare. Documentele se prezintă la DGÎ, sediul Consiliului Raional, etajul 4, biroul 405, pînă la 24.06.2012. Informaţii suplimentare la tel:(0269 22748; 23816)...>>>Detalii

  7. În atenţia managerilor şcolari şi liderilor sindicali din licee, gimnazii, gimnazii-grădiniţă, şcoli internat, şcoli profesionale: Prin prezenta, informăm  că, în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anul 2012, se va desfăşura seminarul Rolul sindicatului în promovarea politicilor sociale...:>>>Detalii

  8. AVIZ: Direcţia Învăţământ intervine cu rugămintea de a informa periodic Casa Teritorială de Asigurări Sociale Hânceşti despre persoanele care se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, care şi-au reluat activitatea de muncă înainte de expirarea termenului indicat în ordin
  Rugăm să expediaţi în adresa CTAS extrasul din ordin de reangajare la lucru a mamelor care se afla în concediu de îngrijire a copilului, indicând numele, prenumele, patronimicul şi viză de reşedinţă a mamei. Ex. I. Gonţa, tel 0269-25480.

  22 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: EVALUAREA repetată pentru clasa a IV-a (pentru elevii care au lipsit şi cei care au luat note sub "5") limba română - >>>Detalii

  18 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari

  Direcţia Învăţământ Vă atenţionează asupra respectării prevederilor Decretului prezedenţial, privind declararea zilei de 19 mai 2012, zi de doliu naţional. În acest context, urmează să coborâţi drapele de stat în bernă.

  DESCHIDEREA SOLEMNĂ a Lunii OLIMPICE se amână pentru Duminică - 20 mai 2012, deoarece, cum am scris mai sus, ziua de 19 mai - a fost declarată zi de doliu naţional.

  17 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari solicită la data de 24.05.2012 (la adunarea cu directorii), informaţia cu privire la şcolarizare şi abandonul şcolar, conform schemei tradiţionale. În caz de abandon, se prezintă şi lista acestor copii cu toate datele despre ei.

  2. EVALUAREA repetată pentru clasa a IV-a (pentru elevii care au lipsit şi cei care au luat note sub "5") se va desfăşura:

  limba română - 22 mai

  matematica - 24 mai

  Testele pentru evaluările repetate vor fi plasate pe site-ul Direcţiei Învăţământ, la ora 08-15, în zilele respective.

  Raportul privind rezultatele evaluării finale se prezintă până la 01 iunie 2012, (În raport se includ datele după evaluarea repetată) !!!

  16 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari, în baza circularei ME nr. 02/13-314 din 11.05.2012, cu referire la Monitorizarea implementării curriculumului şcolar la nivel instituţional şi la nivelul cadrelor didactice, solicităm pînă la 25.05.2012 completarea şi expedierea Fişei implementării curriculumului la nivel instituţional, cu precizările următoare:

  • Se vor realiza descrieri contextuale doar la acţiunea 1, 2 (total), 5 (indicatorii 2, 3), acţiunea 7 (2, 3), acţiunea 8 (3, 4), acţiunea 10 (4), acţiunea 12 (3);
  • La ceilalţi indicatori se vor face remarca îndeplinirii în timp.

  Materialele vor fi expediate la adresa dgits-hincesti@mail.ru.>>>Fişa implimentării curriculumului şcolar

  2. Ministerul Educaţiei anunţă, că în perioada mai-noiembrie 2012, Organizaţia Internaţională a Muncii desfăşoară Concursul Video şi Foto pentru tineri PLURAL+Moldova 2012 "Migraţie şi diversitate"...>>>Detalii

  15 mai 2012

  1. Atenţie maximă bibliotecarilor: A apărut AGENDA ELEVULUI, preţul - 8 lei !!!

  Le puteti ridica de la Direcţia Învăţământ (dna Vera BUIUC, tel 0269-23776).

  2. Pentru managerii şcolari, diriginţi de clase, profesorii la disciplinile şcolare:

  În contextul împlinii a 200 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus se recomandă a desfăşura cu elevii şi părinţii acestora ore de diriginţie, convorbiri pe marginea subiectului respectiv pentru a elucida condiţiile istorice ale epocii şi impactul politicii anexioniste imperiale asupra istoriii românilor şi universale în contemporanietate.

  3. Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă aduce la cunoştinţa instituţiilor preuniversitare, tuturor factorilor interesaţi, Dispoziţia nr. 240 din 15 mai 2012 referitoare la Convertirea punctelor în note la evaluarea finală în învăţămîntul primar, anul şcolar 2011-2012. ...>>>Detalii

  4. Stimaţi manageri şcolari: Direcţia Învăţământ Vă remite spre informare, călăuză în activitate şi luare la control următoarele Ordine cu privire la -

  - eliberarea actelor  de studii absolvenţilor anului 2012”>>>Detalii

  - completarea claselor I şi a V-a în anul de studii 2012-2013”>>>Detalii

  ANUNŢ """ CONCURS INTERNAŢIONAL cu subiectul Fii Un Artist al Dunării 2012!!! În fiecare an, această competiţie ambiţioasă reuneşte mii de copii din cele 14-ţari din Bazinul Dunării...>>>Detalii

  11 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: La evaluarea finală pentru clasa a IV, 11 mai 2012, va fi deschisă latura 2 (DOI).

  2. Serviciul economie şi statistică solicită informaţia cu privire la reţeaua şcolară la finele anului curent de studii  pîna la data  de 15 mai 2012 pe adresa electronică dgits-hincesti@mail.ru, conform anexei ...>>>Detalii

  3. Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţământ Hânceşti aduce la cunoştinţa instituţiilor preuniversitare, tuturor factorilor interesaţi, Ordinul nr 999 din 23 decembrie 2011 vizînd aprobarea formularelor-tip ale Dosarului personal pentru elevi >>>Detalii

  4. În atenţia directorilor de licee cu absolvenţi la treapta de şcolaritate

  Prin prezenta anunţăm că pe data de 12 mai 2012 USPEE „Constantin Stere” organizează Ziua Uşilor Deschise între orele 1000 şi 1300. Se recomandă directorilor de licee informarea tuturor liceenilor despre această activitate şi asigurarea prezenţei doritorilor.
  Adresa instituţiei: or. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 200.

  08 mai 2012

  1. ATENŢIE: VĂ remitem centralizatorul la matematică, 07 mai 2012. Până la 11 mai, ora 12-00 - să fie remis în adresa Direcţiei, completat după modelul ataşat:>>>Detalii

  2. Conducătorilor instituţiilor preuniversitare: Apreciind experienţa echipelor manageriale din instituţii privind organizarea sesiunii de examene la toate treptele de şcolaritate, Direcţia Generală Învăţământ revine la aspectul importanţei şi responsabilizării activităţii administraţiilor şcolare în această perioadă şi intervine cu unele reiterări de moment...>>>Detalii

  3. Stimaţi manageri şcolari: Direcţia Învăţământ Vă remite spre mediatizare şi luare la control următoarele Ordine cu privire la -

  - interzicerea colectărilor de bani în scopul organizării examenelor de absolvire în învăţământul preuniversitar>>>Detalii

  - Ziua Protecţiei Civile în şcoală - 17 mai 2012>>>Detalii

  4. AVIZ: de prelungit concursul pentru funcţia de director în următoarele instituţii preşcolare: grădiniţa Bujor, grădiniţa Drăguşenii Noi, grădiniţa Pogăneşti, grădiniţa nr. 2 Sărata Galbenă - până la 09 iunie curent !!!

  07 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: La evaluarea finala pentru clasa a IV, 07 mai 2012, va fi deschisa latura 4 (PATRU).

  2. În atenţia managerilor şcolari: Vă propunem baremul la evaluarea finală pentru clasa a IV-a, 07 MAI 2012...>>>Barem

  05 mai 2012

  Stimaţi manageri şcolari: Direcţia Învăţământ Vă propune spre informare şi călăuză în activitate Circularele Ministerului Educaţiei cu privire la -

  - Lecţia PĂCII - 08 mai >>>Detalii

  - "Hai MOLDOVA" - 12 mai >>>Detalii

  ATENŢIE: VĂ remitem centralizatorul la limba română, 03 mai 2012. Până la 08 mai, ora 12-00 - să fie remis în adresa Direcţiei, completat după modelul ataşat:>>>Detalii

  03 mai 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: La evaluarea finala pentru clasa a IV va fi deschisa latura 3 (trei)

  2. În atenţia managerilor şcolari: Vă propunem baremul la evaluarea finală pentru clasa a IV-a...>>>Barem

  3. În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal: Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă remite spre mediatizare şi luare la control Ordinul Ministrului Educaţiei cu privire la interzicerea colectărilor de bani în scopul organizării examenelor de absolvire...>>>Detalii

  02 mai 2012

  1. În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi liceal: Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă solicită până la 05 mai 2012 următoarea informaţie...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă remite spre mediatizare Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de inteligenţă „CORABIA lui NOE”...>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de educaţie fizică: Direcţia Învăţământ Hânceşti remite spre mediatizare Rezultatele olimpiadei la educaţia fizică, desfăşurată la 28.04. 2012  în LT „M.Viteazul”...>>>Detalii

  4. La data de 1 mai Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu  Guvernul Republicii Moldova şi Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova, a organizat un miting dedicat Zilei Internaţionale a Solidarităţii Oamenilor Muncii. Participanţii la miting au făcut o evaluare a sitiaţiei social-economice a salariaţilor din ţară şi au lansat un apel către toţi oamenii muncii şi partenerii sociali de toate nivelurile să-ţi solidarizeze eforturile în vederea construirii unei vieţi mai bune pentru binele populaţiei. Acţiunile sindicatelor din Moldova au fost susţinute în totalitate de către structurile sindicale internaţionale – Confederaţia Generală a Sindicatelor şi Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, precum şi de către Organizaţia Internaţională a Muncii. ...>>>Detalii

  5. AVIZ !!! Profesorii de edicaţie civică din licee CONFIRMĂ posibilitatea participării la seminarul din 05 mai curent până la 03.05.2012, la tel. 026922984 (Ana Chetraru).


  26 aprilie 2012

  1. În atenţia directorilor generali ai direcţiilor generale raionale de învăţămînt şi managerilor instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal. Ministerul Educaţiei vă informează că, prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 179 din 29 martie 2012 a fost aprobat Planul - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2012 - 2013. Ministerul solicită organizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2012-2013 în conformitate cu>>>Planul-cadru

  2. În atenţia instituţiilor de învăţământ: Prin prezenta, Vă atragem atenţia că, în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova se arborează permanent la sediul instituţiilor...>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna MAI 2012.>>>Detalii

  4. Stimaţi manageri şcolari,
  Prin prezenta DGÎ Hînceşti lansează un apel de solidaritate în numele dnei Croitoru Maria, profesor de educaţie plastică din cadrul LT „M.Eminescu” care trece printr-o încercare grea cu fiica acesteia, care suferă de o malformaţie congenitală şi necesită un curs de reabilitare postoperatorie costisitor.
  Cu bună credinţă şi intenţii nobile exprimăm încrederea că nu suntem indiferenţi şi fiecare din noi mai merită o şansă în plus de viaţă, iar copiii noştri sunt tot ceea ce ne face să mergem înainte.
  În speranţa succesului actului de caritate îndemnăm la dăruire, iar acest lucru nu trebuie nicidecum să intimideze sau să preseze pe nimeni.
  Participarea şi solidaritatea sunt principii benevole şi acesta trebuie să fie şi mesajul Dvs. în instituţiile pe care le conduceţi în organizarea acestui  act de caritate, iar banii colectaţi vor fi direcţionaţi prin intermediul unui reprezentant al instituţiei pe care o conduceţi către directorul LT „M.Eminescu” din or.Hînceşti,Vivdici Ana, tel.22285, 25286/str.Mihai Eminescu 43.
  Pentru transparenţă în mecanismul de transmitere a donaţiilor direcţia liceului va elibera recipise în două exemplare.

  5. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti împreună cu Consiliul raional organizează Concursurile raional de poezie "Sportul şi Olimpismul" şi de pictură cu genericul "Sportul şi Jocurile Olimpice", ediţia 2012>>>Detalii

  25 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm rezultatele de la Festivalul raional al cântecului popular Pascal, 20 aprilie 2012...>>>Detalii

  2. DÎ anunţă organizarea Concursului Republican „Enciclopedia familiei”, acţiune desfăşurată în cadrul Festivalului Familiei în RM, ediţia a IV-a, 2012, eveniment consacrat Zilei Internaţionale a Familiei, celebrate anual la 15 mai.
  Obiectivul de bază al concursului este dezvoltarea reflecţiei personale a elevilor asupra importanţei familiei în propria lor devenire.

  Regulamentul Concursului Republican „Enciclopedia familiei” precum şi condiţiile de participare le găsiţi pe site-ul ministerului educaţiei www.edu.md.>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor de şcoli şi profesorilor de educaţie fizică: Vă remitem Ordinele cu privire la organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare la educaţie fizică şi comsiile de experţi>>>Ordin

  4. Direcţia Învăţământ în colaborare cu Centrul militar teritorial Hânceşti propun spre mediatizare Planul desfăşurării Zilei recrutului în raionul Hânceşti...>>>Detalii

  5. Atenţie maximă bibliotecarilor: A apărut AGENDA ELEVULUI, preţul - 8 lei !!! Le puteti ridica de la Direcţia Învăţământ (dna Vera BUIUC, tel 0269-23776).

  6. La data de 18 aprilie curent, Consiliul Raional Hînceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, în strînsă colaborare cu Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti, a organizat în Casa de Cultură din oraşul Hînceşti Festivalul Creaţiei Artistice a angajaţilor din învăţămînt, la care au participat 350 de persoane din 22 de colective de muncă la 8 genuri de artă.
  Cu un cuvînt de salut a venit în faţa participanţilor preşedintele raionului Hînceşti, dl Grigore Cobzac, care a menţionat oportunitatea activităţii şi a încurajat şi alte colective să participe la următoarele ediţii ale Festivalului.
  Pentru mai multă obiectivitate am invitat pentru jurizare şeful Centrului Metodic Republican pentru învăţămîntul artistic – dl Gheorghe Niculăiescu, vice-preşedintele raionului pe probleme sociale, dl Anatolie Chetraru, specialişti ai Secţiei Cultură Hînceşti, specialişti ai Direcţiei Învăţămînt...>>>Vezi detalii

  7. Centrul de Informaţii Universitare, Fondul pentru Educaţia Romilor şi Fundaţia „Remembrance, Responsibility and Future” anunţă cel de-al noulea an de desfăşurare a Programului ROMA EDUCATION FUND/SP de BURSE UNIVERSITARE în Drept şi Ştiinţe Umaniste (REF/LHP). Termen limită de aplicare online30 APRILIE 2012

  Programul acordă burse universitare, pe bază de concurs, studenţilor Romi, care doresc să-şi urmeze studiile în învăţământul universitar. Bursele Universitare REF/LHP au menirea să acopere taxele de studii, costul cărţilor şi, parţial, cheltuielile pentru cazare. Bursa este prevăzută pentru un singur an universitar, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în bază de concurs, pentru anul următor de studii...>>>Detalii

  20 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Prezentarea informaţiei despre copii cu cerinţe educaţionale speciale..până la 25 aprilie 2012.>>>Detalii

  19 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari:

  - În scopul marcării Zilei Mondiale a Pământului, sărbătorită anual la 22 aprilie şi în conformitate cu Planul de acţiuni cu referire la pregătirile naţionale către Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, Ministerul Educaţiei recomandă, organizarea Orei Ecologice privind Dezvoltarea Durabilă, în perioada 24 aprilie - 31 mai 2012...>>>Detalii

  - Prin prezenta Ministerul Educaţiei atenţionează instituţiile de învăţământ din subordine, privind organizarea bunei funcţionări a instituţiilor şcolare în perioada vacanţei de Paşti (14-23.04.2012). >>>Detalii

  17 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Festivalul raional al Cântecului popular PASCAL se va desfăşura la data de 20 aprilie în localul LT "M. VITEAZUL", începutul - ora 09-00 !!!

  16 aprilie 2012

  1. În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari:

  Direcţia Generală Învăţământ prezintă sesizarea Procuraturii raionului Hînceşti, care trebuie să servească călăuză în activitate privind lichidarea încălcărilor de lege, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce au favorizat aceste încălcări.
  Vizînd respectarea drepturilor copiilor la învăţătură şi prevenirea corupţiei în sistemul de învăţămînt.
  În procesul verificării stării de fapt, de comun cu Comisariatul de poliţie Hînceşti şi administraţia publică locală, procuratura a identificat un şir de încălcări şi neajunsuri în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt.
  Aşa dar, potrivit prevederilor art. 61 din Legea învăţămîntului, sursa principală de finanţare a sistemului de învăţămînt de stat o constituie mijloacele bugetare, excepţie fiind
  :>>>Detalii

  13 aprilie 2012


  12 aprilie 2012

  Direcţia Generală Învăţămînt a organizat şi desfăşurat un seminar practic cu profesorii de matematică în LT „S. Andreev” Cioara, cu tema: „Valorificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor comunicative şi productive” la data de 05.04.2012.
  La începutul activităţii au fost stabilite similitudinile şi diferenţele între strategiile axate pe cunoştinţe şi cele axate pe competenţe, a fost întocmită fişa de evaluare a lecţiei, după care au fost prezentate trei ore publice, în clasa a XI-a, profesori Bordeian Nina – grad didactic II, clasa a VI-a –profesor Migai Tatiana şi în clasa a VIII-a – Vîrlan Elisaveta, grad didactic II.
  Orele de matematică şi-au atins scopul, deoarece au fost axate pe metode optime de predare – învăţare – evaluare, corelate cu mijloace didactice.
  La sfîrşitul seminarului, după debrifarea orelor publice, ansamblul vocal „Datina” conducător artistic dna Elena Basarab, a prezentat un program, un recital de Zile mari, sensibilizînd pînă la lacrimi sufletele celor prezenţi.
  Mulţumim echipei manageriale şi întreg corpului didactic al LT „S. Andreev” Cioara pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului DG Învăţămînt.

  2. Ministerul Educaţiei, Direcţia Învăţământ Vă recomandă procurarea şi utilizarea cărţii, detalii în fişierul ataşat. >>>Detalii

  09 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Natura se trezeşte, îndemnîndu-ne şi pe noi...>>>Detalii

  2. Ministerul Educaţiei Vă informează că la 26 aprilie 2012 se împlinesc 26 ani de la explozia produsă la centrala atomo-electrică de la Cernobâl, Ukraina. >>>Detalii

  3. DGÎ HÂNCEŞTI prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şi pentru ocuparea funcţiei de specialişti-metodişti ai Centrului Metodic la următoarele disciplini:>>>Vezi detalii

  06 aprilie 2012

  1. ATENŢIE MAXIMĂ managerilor şcolari: Instituţiile care nu au prezentat toate centralizatoarele de la Pretestarea 2012, trebuie, în mod de urgenţă, până la ora 14-00 (06 aprilie), să le remiteţi în adresa Direcţiei !!!

  2. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Învăţământ Vă remite Ordinul Şefei Directiei "Cu privire la organizarea adunărilor tematice cu părinţii">>>Detalii

  3. ATENŢIE managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei, în temeiul avertizării Serviciului Hidrometeorologic de Stat, informează: >>>Avertizare

  4. În atenţia directorilor de şcoli şi liderilor sindicali din instituţiile educaţionale: Organizarea şi desfăşurarea Festivalului creaţiei artistice a angajaţilor instituţiilor de învăţământ din r. Hânceşti....>>>Detalii

  05 aprilie 2012


  04 aprilie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: MATERIALELE pentru atestarea la gradul didacticII vor fi primite numai până la data de 09 aprilie !!!

  2. OFERTELE pentru Festivalul Cântecului Pascal se primesc până la data de 10.04.2012 (bir. 409). ATENŢIONĂM că vor fi admise la concurs doar instituţiile care au prezentat oferta în termen !!!

  3. În scopul prevenirii şi combaterii fenomenului violentei în mediul educaţional şi de viaţă al tinerilor, Direcţia Învăţământ solicită organizarea şi desfăşurarea în perioada 02-06 aprilie 2012 în clasele a VII-XII a orelor de dirigenţie cu genericul "Importanţa drepturilor omului. Toleranţa şi măsurile de prevenire şi combatere a torturii" şi Vă remite Circulara ME. Despre acţiunile întreprinse solicităm să informaţi Direcţia Învăţământ, dna Oxana Scutaru, până la 09 aprilie 2012>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Învăţământ Vă informează că Uniunea Scriitorilor din Moldova propune spre realizare următoarele cărţi: >>>Detalii

  5. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă deschiderea concursului de admitere la facultărţile din cadrul instituţiei >>>ONG "Promovare prin Intelegenţă";

  6. MISCAREA EUROPEANA DIN MOLDOVA în parteneriat cu: Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova, Ministerul Educatiei al  Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Consiliul Studentilor Universitatii “Perspectiva - INT”, Asociatia de Instruire si Informare Europeana anunţă CONCURS REPUBLICAN >>>EUROPA la Noi Acasă 2012

  03 aprilie 2012

  1. În atenţie MAXIMĂ a managerilor şcolari: PRETESTAREA 2012 -

  clasele XII - examenul la solicitare>>>Examen

  Vă remitem: - baremele - clasa XII >>>BAREME; - centralizatoarele - clasa XII>>>CENTRALIZATOARE

  30 Martie 2012

  1. În atenţie MAXIMĂ a managerilor şcolari: PRETESTAREA 2012 -

  clasele IX - istoria>>>Examen

  clasele XII - matematica, istoria>>>Examen

  Vă remitem: - baremele - clasele IX si XII >>>BAREME; - centralizatoarele - clasele IX si XII>>>CENTRALIZATOARE

  2. În atenţia profesorilor de educaţie civică: Seminar de instruire pentru profesorii de "Educaţie Civică". Profesorii care acceptă seminarul dat, confirmă la telefonul 026922984 până la 03 aprilie 2012, Ana Chetraru>>>Detalii

  29 Martie 2012

  1. În atenţie MAXIMĂ a managerilor şcolari: PRETESTAREA 2012 -

  clasele IX - limba de instruire>>>Examen

  clasele XII - limba străină>>>Examen

  Vă remitem: - baremele - clasele IX si XII >>>BAREME; - centralizatoarele - clasele IX si XII>>>CENTRALIZATOARE

  28 Martie 2012

  1. În atenţie MAXIMĂ a managerilor şcolari: PRETESTAREA 2012 -

  clasele IX - matematica>>>Examen

  clasele XII - limba de instruire>>>Examen

  Vă remitem: - baremele - clasele IX si XII >>>BAREME; - centralizatoarele - clasele IX si XII>>>CENTRALIZATOARE

  2. În atenţia managerilor şcolari şi liderilor sindicali: Prin prezenta, Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti solicită completarea chestionarului de mai jos în scopul realizării studiului.>>>Detalii

  27 Martie 2012

  1. În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion: În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a DÎ şi în temeiul ordinului ME nr. 155 din 20 martie 2012, privind organizarea şi desfăşurarea simulării examenelor de absolvire pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, emit următorul>>>ORDIN nr. 61-b din 27 martie 2012

  2. În atenţie MAXIMĂ a managerilor şcolari: PRETESTAREA 2012 - clasele IX si XII (limba şi literatura română alolingvi)....>>>Detalii

  Vă remitem: - baremele - clasele IX si XII (limba şi literatura română alolingvi)....>>>Detalii; - centralizatoarele - clasele IX si XII (limba şi literatura română alolingvi)....>>>Detalii

  3. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna aprilie 2012.>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari şi candidaţilor la bacalaureat: Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţământ Hânceşti, în scopul organizării eficiente a sesiunii de Bacalaureat 2012 şi a asigurării corectitudinii datelor înmagazinate în Sistemul de Prelucrare a Datelor (SAPD) cu referire la candidaţii la bacalaureat, Vă comunică:

  • în perioada 02 aprilie – 12 aprilie 2012 va fi activă pagina publică, prin intermediul căreia fiecare candidat la sesiunea de bacalaureat 2012 va putea să-şi verifice datele personale înmagazinate în SAPD;
  • verificarea se poate realiza accesând pagina Agenţiei de Evaluare şi Examinare – www.aee.edu.md
  26 Martie 2012

  1. În atenţie managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: Direcţia Generală  Învăţământ Hânceşti Vă aduce la cunoştinţă că deja sunt tipărite broşurile pentru pregătirea de examene la clasele IX si XII ....>>>Detalii

  23 Martie 2012

  1. În atenţie maximă managerilor şcolari: Direcţia Generală  Învăţământ Hânceşti Vă informează despre organizarea simulării examenelor de absolvire a gimnaziului şi liceului (conform anexei nr. 1 a ordinului Ministerului Educaţiei nr. 155 din 20 martie 2012....>>>Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 155 din 20.03.2012

  - ORGANIZAREA probelor este obligatorie.

  - SUBIECTELE se vor accesa la data respectivă, începând cu ora 08-00 pe site-ul Direcţiei.

  2. DGÎ HÂNCEŞTI anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala de Sporturi Hânceşti şi în următoarele instituţii preşcolare...Termenul de depunere a dosarelor - 25 aprilie 2012 !!!>>>Vezi detalii

  21 Martie 2012

  1.În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion: Cu referire la Concursul raional al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere "Securitatea la trafic înseamnă viaţă" (Regulamentul a fost plasat pe site-ul Direcţiei pe data de 21 februarie) - Ofertele pentru participarea la concursul dat, etapa teritorială, se prezintă până la 29.03.2012 la Direcţia Învăţământ (dlui Vasile JUC), tel. de contact 23095.

  20 Martie 2012

  1. În atenţie managerilor şcolari, directorilor educativi şi elevilor: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunţă Concursul republican  ,,CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”, ediţia a V-a.
  Scopul concursului este susţinerea şi stimularea ideilor inventive şi creative ale elevilor. Câştigătorii vor beneficia de premii băneşti
  ...>>>Detalii

  19 Martie 2012

  1. În atenţie maximă a directorilor de şcoli: Agenţia de Evaluare şi Examinare, Direcţia Învăţământ Vă expediază, pentru discuţii şi propuneri, proiectul Regulamentului privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Solicităm, până la 25 martie 2012, organizarea discuţiilor publice a proiectului şi expedierea, către Direcţia Generală, a propunerilor de îmbunătăţire, în format electronic şi în scris, inclusiv pe adresa poştei direcţiei dgits-hincesti@mail.ru...>>>Detalii

  15 Martie 2012

  1. În atenţie maximă managerilor şcolari: Direcţia Generală  Învăţământ Hânceşti Vă remite scrisoarea Ministerului Educatiei nr. 02/13-178 din 15.03.2012 cu referinţă la faptul că în ziua de 16 martie se planifică organizarea unor activităţi de protest în masă cu implicarea elevilor...>>>Detalii

  14 Martie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Generală  Învăţământ Hânceşti Vă prezintă Graficul prezentării prognozei de clase şi elevi pentru anul de studii 20112-2013>>>Detalii

  2. Pentru directorii de licee, profesori, pentru  elevii claselor XII din raionul Hânceşti
  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) organizează cursuri gratuite în limba română pentru repetări, generalizări (pregătire pentru BAC) la matematică, fizică, chimie.
  Orarul cursurilor: 17.03.2012, 24.03.2012, 31.03.2012, 07.04.2012    
  Matematica - 10:00-12:15
  Fizica  -  12:30-14:00
  Chimia - 12:30-14:00

  Cursurile vor avea loc în localul Liceului "M.Sadoveanu" Hânceşti, str. Muşatinilor, 4           
  Tel. pentru informaţii: 23-51-85, 0269-23542, 0269-22145
  Comisia de Admitere UTM

  13 Martie 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: A demarat concursul ARS ADOLESCENTINA, ediţia 2012>>>Detalii

  2. În atenţia profesorilor de limbă română: În scopul facilitării activităţii de evaluare formativă (stabilire a obiectivelor de evaluare, elaborare a itemilor de diferite niveluri, a baremelor de apreciere) în clasele VI-VIII; de evaluare sumativă (modele pentru proba de examen) în clasa a IX-a, se propun 10 teste pentru nota "10" (autorii conform manualelor în vigoare). Relaţii la tel. 23776, 23130

  05 Martie 2012

  1. Atenţie managerilor şcolari: Ţinând cont de faptul că şcolile profesionale cu durata de studii de 3 ani au, în anul şcolar 2011-2012, ultima promoţie ce studiază disciplinele de cultură generală conform programelor şcolii medii de cultură generală şi în scopul evaluării/certificării acestor absolvenţi, Vă remitem >>>ORDIN cu privire lala susţinerea examenelor de absolvire a şcolii medii de cultură generală

  2. În atenţia managerilor şcolari: Prin O R D I N U L  nr._194-b_din 12.12.2011 „Cu privire la conlucrarea administraţiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor” (plasat pe site-ul Direcţiei pe la data de 14.12.2011), directorii instituţiilor de învăţământ au fost somaţi să asigure o serie de măsuri pentru a asigura conlucrarea administraţiei instituţiei de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor. Informaţia cu referire la respectarea ordinului trebuia prezentată până la 24.01.2012. Managerii şcolari, care nu au prezentat informaţia în termenii stabiliţi, o prezintă până la 12 martie 2012 pe adresa DI Hânceşti (dgits-hincesti@mail.ru).


  01 Martie 2012

  1. Atenţie managerilor şcolari: În conformitate cu Hotărârea Comisiilor raionale de experţi, emit următorul>>>ORDIN cu privire la totalurile Olimpiadei raionale


  29 FEBRUARIE 2012

  1.În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna martie 2012.>>>Detalii

  2. Maximă atenţie managerilor şcolari: Până la 05 martie 2012 în mod de urgenţă trebuie de prezentat în format electronic (dgits-hincesti@mail.ru) PROGNOZA PREVENTIVĂ de clase şi elevi pe anul de studii 2012-2013 !!!>>>Vezi detalii

  3. DGÎ HÂNCEŞTI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante...Termenul de depunere a dosarelor - 31 martie 2012 !!!>>>Vezi detalii

  4. DGÎ HÂNCEŞTI prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare...Termenul de depunere a dosarelor - 31 martie 2012 !!!>>>Vezi detalii

  29 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: DGÎ HÂNCEŞTI în regim de urgenţă solicită informaţia privind înmatricularea în clasa a IV-a a elevului Fontane DAVIDE Fioravanti, a.n. 05.02.2001 pe adresa DGI dgits-hincesti@mail.ru

  29 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari, profesorilor de engleză, matematică şi a elevilor din clasele IX-XII: DGÎ HÂNCEŞTI Vă prezintă Regulamentul desfăşurării concursului naţional "edUKATION", ediţia a IV-a (perioada de organizare 24 martie-01 aprilie 2012). Înregistrarea elevilor la concurs se efectuează prin completarea FORMULARULUI DE PARTICIPARE pe site-ul www.excel.md. Data limită a înscrierii - 15 martie 2011!!!.>>>Detalii

  2. În atenţia liderilor sindicali din instituţiile educaţionale: Prin prezenta, Vă informăm  că, seminarul ”Managementul sindical eficient – factor de bază al succesului”se va desfăşura pe data de 03 martie - pentru instituţiile preşcolare şi pe data de 05 martie - pentru instituţiile preuniversitare!!!

  23 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţa managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti Vă remite spre consultare materiale ce pot fi discutate în cadrul orelor de diriginţie, către 02 martie...>>>Detalii

  22 FEBRUARIE 2012

  1. Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialişti-metodişti ai Centrului Metodic la următoarele disciplini:>>>Detalii

  2. În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 64 din 31 ianuarie 2012 "Cu privire la Programul activităţilor extraşcolare în învăţământul general pentru anul 2012", Centrul Republican pentru Copii şi Tineret organizează următoarele activităţi exaşcolare republicane (deplasarea participanţilor la punctele de destinaţie şi retur, asigurarea alimentării lor în drum sunt asigurate din contul instituţiilor participante):>>>Detalii

  3. În atenţa managerilor şcolari şi bibliotecarilor: În mod de urgenţă, până la 01 martie 2012, prezentaţi dnei Vera BUIUC oferta pentru agenda elevului (vezi Dispoziţia ME nr. 29 din 25 ianuarie 2012 "Cu privire la reglementarea editării şi difuzării agendelor pentru elevi") !!!

  21 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion: Concursul raional al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere "Securitatea la trafic înseamnă viaţă" se va desfăşura pe data de 08 aprilie. Echipele vor fi instruite conform Regulamentului plasat pe site-ul DGÎ. Participanţii se vor înscrie cu 10 zile înainte de concurs. Relaţii de contact: Al. Megherea, tel. 2-36-76.>>>Detalii

  2. Stimaţi directori, prezentaţi cât mai urgent oferta pentru cursurile de perfecţionare pentru anul 2012, indicând termenele concrete. Vezi: Buletinul Informativ. nr. 1 din 2012 !!!

  3. În perioada 10-13 aprilie 2012 Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Excelenţă pentru Educaţie Modernă, organizează Conferinţa Internaţională cu genericul „Educaţie Modernă pentru Moldova”. În cadrul acestui forum, prin expoziţie, vor fi prezentate cele mai moderne Tehnologii şi Resurse Educaţionale pentru învăţămîntul preşcolar, preuniversitar şi universitar, inclusiv învăţămîntul interactiv la distanţă, cu participarea nemijlocită a reprezentanţilor producătorilor, companii cu renume mondial ca:>>>Circulară informativă

  20 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm rezultatele de la a II-a etapă raională a Olimpiadei şcolare din 18 februarie 2012>>>OLIMPIADA_2012

  17 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari: Vă prezentăm ORDINUL nr. 71 din 02 februarie cu privire la aprobarea Desfăşuratorului sesiunii de bacalaureat 2012>>>ORDIN

  16 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm rezultatele de la I etapă raională a Olimpiadei scolare din 11 februarie 2012 (limba rusă) >>>OLIMPIADA_2012

  15 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 54 din 08 februarie 2012 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor comemorative:>>>Detalii

  2. În atenţia preşedinţilor comitetelor sindicale din instituţiile de învăţământ ale raionului: Festivalul Creaţiei artistice a angajaţilor din învăţământ, etapa raională se va desfăşura la data de 18 aprilie în incinta Casei de Cultură din oraşul Hânceşti...>>>Detalii

  14 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: SEMINARUL la limba franceză preconizat pentru mâine, 15 februarie, la LT "Cezar Radu" Leuşeni se contramandează!!!

  2. MAXIMA atenţie managerilor şcolari: AVERTIZARE !!!

  În coformitate cu indicaţiile ME cu referire la intensificarea activităţii ciclonice în apropierea teritoriului ţării în intervalul 13-17 februarie DGÎ Hînceşti recomandă să se ia măsurile necesare asigurării bunei funcţionări a instituţiilor, securităţii şi sănătăţii copiilor şi angajaţilor: controlul permanent al stratului de zăpadă pe acoperiţâşuri, protejarea de îngheţ a ţevilor de apă şi căldură, serviciu în instituţie 24/24, echipe de serviciu care ar ajuta celor din clasele primare de a face drumul spre casă, ...
  Despre situaţia la moment zilnic la ora 8.00 directorul instituţiei informează inspectorul curator. În cazuri excepţionale – direct şi la orişice oră şefa Direcţiei Generale Învăţămînt.

  Şefa Direcţiei Generale Învăţămînt Hînceşti                                                   Valentina Tonu

  13 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm rezultatele de la I etapă raională a Olimpiadei scolare din 11 februarie 2012>>>OLIMPIADA_2012

  09 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: În conformitate cu Regulamentul privind organizarea concursurilor raionale la disciplinele şcolare pentru anul de studii 2011-2012, referitor la comisiile de experţi, emit următorul>>>ORDIN

  2. În cadrul şedinţei de lucru cu managerii şcolari din 11 februarie 2011 vor fi abordate următoarele chestiuni:>>>Detalii

  06 FEBRUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Participanţii la olimpiada raională vin cu caiet şi pe el încleiat un plic cu următoarele date:

  - Numele, prenumele elevului

  - clasa

  - disciplina

  - instituţia

  - numele, prenumele profesorului

  2. Atenţie maximă managerilor şcolari: Cu referire la securitatea vieţii copiilor şi angajaţilor pentru perioada rece a anului >>>Dispoziţa nr. 09 din 06-02-2012

  3. În scopul asigurării  respectării Regulamentului de funcţionare a liceelor, privind Transferul elevilor, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat, privind Admiterea la examene şi în scopul asigurării  corectitudinii perfectării bazei de date a canditaţilor la sesiunea de examene, 2012, dispun.>>>Dispoziţa nr. 10 din 06-02-2012

  4. Managerilor şcolari: Cu privire la Programul activităţilor extraşcolare în învăţământul general pentru anul 2012 >>>ORDINUL ME nr. 64 din31 ianuarie 2011

  03 FEBRUARIE 2012

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Avertizarea de cod portocaliu >>>Circulara DGÎ HÂNCEŞTI

  2. În scopul organizării eficiente a sesiunii de examene, solicităm instituţiilor preuniversitare următoarea informaţie până la 08 FEBRUARIE 2012: >>>Date statistice clasle I-XII

  3. Maximă atenţie managerilor şcolari: DGÎTS HÂNCEŞTI solicită introducerea datelor statistice privind clasele IV si a IX pentru anul şcolar 2011-2012 - până la 29 februarie 2012 şi înscrierea candidaţilor la susţinerea examenelor de bacalaureat, sesiunea 2012 până la 01 MARTIE 2012!!! Directorii liceelor, la întâlnirea din sâmbătă, 11 februarie curent, vor primi codurile pentru introducerea datelor personale ale candidaţilor BAC 2012>>>Baza de date cl IV, IX şi BAC

  4. Conform Hotărârii Guvernului nr. 725 din 19.07.2005, Organizaţia veteranilor din RMoldova anunţă desfăşurarea Festivalului XV republican consacrat aniversării a 67-a a Victoriei asupra fascismului şi a Concursului republican literar pentru copii şi tineret "Memorie Eternă". Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt stipulate în >>>Regulament

  5. În atenţie managerilor şcolari, directorilor educativi şi diriginţilor: >>>Anunţuri


  02 FEBRUARIE 2012

  1. „Jurnal TV” anunţă angajarea persoanelor pentru desfăşurarea unor activităţi în cadrul proiectului „Studiu al satisfacţiei şi loialităţii telespectatorilor”>>>Detalii

  01 FEBRUARIE 2012

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova atenţionează:>>>Circulara ME

  2. DGÎ Hânceşti informează că Comitetul Organizatoric al Şcolii Viitorilor Olimpici – 2012 invită la ediţia a 2-a a Concursului Internaţional de limbă şi literatură Română „Grigore Vieru” pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a, care va avea loc la Chişinău, în perioada 04-07 martie 2012.
  Pentru participarea la concurs fiecare elev va achita o taxă de participare în mărime de 450 lei care include cheltuieli pentru cazare, hrană şi materiale.
  Fiecare participant va primi Certificat de participare, iar premianţii vor obţine Certificate de Merit, medalii, menţiuni.
  Înregistrarea participanţilor se va efectua la adresa la e-mail: ieftodi@yahoo.com.
  Termenul limită de înregistrare: 25 februarie 2012.
  Anexe: Formulare, Bibliografie.
  Relaţii suplimentare la tel. 23130, V. Tănase. >>>Detalii

  30 IANUARIE 2012

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Avertisment, răcirea timpului>>>Circulara ME

  2. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna FEBRUARIE 2012.>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi bibliotecarilor: DGÎ Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă Ordinul nr. 54 din 25 ianuarie 2012 al Ministerului Educaţiei şi Dispoziţia nr. 29 din 25 ianuarie a Ministerului Educaţiei Cu privire la reglementarea editării şi difuzării agendelor pentru elevi. În scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatura, cultura, istoria naţională şi universală...>>>Vezi detalii

  4. Întru executarea prevederilor Legii RMoldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 cu privirea pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, DGÎ Vă prezintă garficul de activitate a comisiilor de recrutare-încorporare şi medico-militară a supuşilor trecerii în evidenţa militară a tinerilor anul naşterii 1996 din CMT Hânceşti:>>>Detalii

  5. În atenţia liderilor sindicali din instituţiile educaţionale: Prin prezenta, Vă informăm  că, seminarul ”Managementul sindical eficient – factor de bază al succesului” SE CONTRAMANDEAZĂ!!! Se va informa adaugator despre petrecerea seminarului dat.

  28 IANUARIE 2012

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă aduce la cunoştinţa Programele la disciplinele incluse în orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2012:>>>Detalii

  27 IANUARIE 2012

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Prin prezenta, DGÎ Hînceşti   informează că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.1000 din 23 decembrie 2011 cu  privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate Comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992) şi în baza Planului Naţional de Acţiuni, DGÎ Hînceşti recomandă managerilor şcolari organizarea şi desfăşurarea în perioada 28.02.- 02.03.12 a unor activităţi care să omagieze participanţii căzuţi pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova precum:>>>Detalii

  2. Directorilor instituţiilor şcolare: Prin prezenta, DGÎTS Hînceşti   informează că în perioada 16.01.-31.09.12 în instituţiile preuniversitare ale raionului trupa de circ a AO „Dăruim bucurie” va realiza programe artistico-distractive de circ pentru copii. DGÎ a permis desfăşurarea în perioada sus-numită a activităţilor artistico-distractive.>>>Detalii

  25 IANUARIE 2012

  1. În atenţia liderilor sindicali din instituţiile educaţionale: Prin prezenta, Vă informăm  că, în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului Raional Hînceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei pentru anul 2012, se va desfăşura seminarul ”Managementul sindical eficient – factor de bază al succesului”:>>>Detalii

  20 IANUARIE 2012

  1. Prin prezenta, Centrul de Educaţie Medicală Copii, Personalului Medical din şcoli,  creşe şi grădiniţe sunt planificate cursuri de formare pentru anul 2012.
  Asistenţa medicală de creşă şi grădiniţe:

  • 24.04.2012 până la 19.05.2012
  • 26.11.2012 până la 22.12.2012

  Asistenţa medicală în şcoli:

  • 19.03.2012 până la 14.04.2012
  • 29.10.2012 până la 24.11.2012

  Şefa Direcţiei Generale Învăţămînt Hînceşti, Valentina Tonu

  Ex.V.Lăcustă

  2. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: un exemplu de initiativa locala demn de urmat. Felicitari si urari de bine tuturor celor care nu stagneaza, dar progreseaza ...>>>Vezi detalii

  19 IANUARIE 2012

  1. Întru executarea cu succes a Ordinului comun al Ministerelor Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Educaţiei, Sănătăţii, Afacerilor Interne ale Republicii Moldova din 12.01.2012 „Cu privire la întocmirea listelor nominale ale copiilor”, Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti cere insistent conlucrarea activă a tuturor directorilor instituţiilor preuniversitare din raion cu toţi factorii influenţabili din localitate (primar, asistent social, medic de sector, poliţist de sector) la perfectarea veridică a datelor cerute în ordin. Responsabilitatea cu privire la prezentarea corectă şi în termen a informaţiilor Vă aparţine în totalitate.
  Şefa Direcţiei Generale Învăţămînt Hînceşti, Valentina Tonu.

  2. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Concursul Festivalul de Film AMATORUL, ediţia a III-a a început. Înscrie-te şi tu cu un film sau fotografie ...>>>Vezi detalii

  3.DGÎ HÂNCEŞTI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare...Termenul de depunere a dosarelor - 15 februarie 2012 !!!>>>Vezi detalii

  18 IANUARIE 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: Vă remitem Baremul de corectare şi CENTRALIZATOARELE (per item şi scorurile) la evaluarea de laborator la istorie în clasa XII, profil umanist. Termenul de prezentare a centralizatoarelor este de până la 23 ianuarie!!!>>>Detalii

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: Vă remitem evaluarea de laborator la istorie în clasa XII, profil umanist>>>Test ISTORIE clasa XII

  17 IANUARIE 2012

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: În conformitate cu Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 883 din 17.12.2011 referitor la experimentul de validare a itemilor pentru examenele de istorie din cadrul sesiunii de examinare 2011 se emite >>>Ordinul cu privire la evaluarea de laborator la istorie

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Se avertizează, pentru nerespectare a termenului de prezentare a documentaţiei, managerii următoarelor instituţii...>>>Ordin cu privire la avertizare

  13 IANUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti, Centrul metodic Vă propune spre mediatizare CURIERUL  DIDACTIC, publicaţie informativă pentru manageri şi cadre didactice...>>>Detalii aici

  2. Atenţie maximă directorilor de instituţii: Olimpiada de limba şi literatura română (şc. naţ.) se va desfăşura la data de 18.02.2012, iar limbile moderne la data de 11.02.2012 !!!

  3. Banca Mondială a contactat o companie de cercetări, Magenta Consulting Moldova  care va efectua studiul de evaluare al impactului social al reformei în învăţământul general. Activităţile în cadrul studiului se vor desfăşura în perioada decembrie 2011-februarie 2012 şi ţin de organizarea discuţiilor cu focus grupuri, cu părinţii şi elevii, intervievarea directorilor instituţiilor de învăţământ şi a cadrelor didactice, completarea chestionarelor de către directorii de şcoli.
  Direcţia Învăţământ Hânceşti Vă sugerează să fiţi receptivi la solicitarea de a Vă da părerea.

  12 IANUARIE 2012

  1. În atenţia managerilor şcolari, profesorilor de limba şi literatura română şi bibliotecarilor: Se anunţă Concursul Declamatorului şi Vă remitem Regulamentul concursului declamatorilor, ediţia a IV-a, 2012 – consacrat scriitorului Ion Druţă, cu genericul „Dor de oameni”.>>>Detalii aici

  2. În atenţia managerilor şcolari şi bibliotecarilor: În depozitul Direcţiei Învăţământ s-au primit 17 titluri de carte cu conţinut ecologic şi ghidurile de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de învăţămînt. Urgentaţi cu ridicarea lor. Bibliotecarii trebuie să se prezinte la Direcţia Învăţămînt  (personal, conform graficului anexat) pentru a prezenta raportul statistic pe anul 2011 „Activitatea bibliotecilor şcolare”. Ei trebuie să aibă cu sine următoarele...>>>Detalii aici

  11 IANUARIE 2012

  În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţămînt Hînceşti informează că în ziua de 09.01.2012 în jurul orei 01.00 elevii LT „D.Cantemir” din satul Crasnoarmeiscoe Malimon Diana cl.VIII, Olievscaia Marina cl.IX, Ciornîi Roman cl.XI şi elevul LT „Universum” din Sarata-Galbenă Covaş Vlad, domiciliat în s. Sarata-Mereşeni, au fost accidentaţi de un automobil. Covaş Vlad a decedat pe loc.
       Primii trei elevi au fost internaţi de urgenţă la spitalul din centrul raional Hînceşti. Cu toţii au leziuni corporale foarte severe.
       La moment este în desfăşurare o anchetă.
       Despre acest caz  informaţi elevii şi părinţiişi luaţi toate măsurile de rigoare. Şefa Direcţiei Generale Învăţămînt, Valentina Tonu

  09 IANUARIE 2012

  1. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti Vă informează că Şcoala viitorilor olimpici-2011, în perioada 27-29 decembrie a desfăşurat un Concurs Internaţional de biologie şi chimie, unde au participat şi elevii din instituţiile de învăţămînt din raionul nostru. Unii din ei s-au învrednicit de următoarele premii:..>>>Detalii aici

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de educaţie fizică: Ridicarea rapoartelor statistice pentru anul 2011 se va face pe data de 11-12 ianuarie, iar prezentarea lor completată pe data de 18-19 ianuarie!!!

  3. In atentia managerilor şcolari: Avertisment, precipitaţii puternice...>>>Detalii aici

  04 IANUARIE 2012


  03 IANUARIE 2012

  1. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti Vă remite spre mediatizare şi luare la control REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la disciplinele de studiu, anul 2011-2012...>>>Detalii aici

  2. In atentia colectivelor premiante la Festivalul Raional de colinde, datini şi obiceiuri de iarnă din 24.12.11. DGÎ Vă remite spre completare şi prezentare următorul fişier.Vezi detalii...>>>Detalii aici

  3. În atenţia preşedinţilor comitetelor sindicale din instituţiile educaţionale: CR Hânceşti al SEŞ Vă remite spre informare Planul de activitate al CR al SEŞ pentru anul 2012, Regugalamentul Festivalului creaţiei artistice a angajaţilor din învăţământ, Regulamentul concursului "Liderul sindical al anului 2011", Preşedintele CR Hânceşti al SEŞ, A. Cimpoieşu.....>>>Detalii

  02 IANUARIE 2012

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna IANUARIE 2012.>>>Detalii

  2. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Se solicită până la 10 ianuarie 2012 PAŞAPORTIZAREA cu datele la 31 decembrie 2011 (sfârşitul I semestru) !!!

  Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti exprimă sincere condoleanţe dlui Alexandru Megherea, specialist principal, metodist, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei acestuia. Dumnezeu să o odihnească în pace.

  26 decembrie 2011

  1.Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti mediatizează rezultatele Festivalului raional de colinde, obiceiuri şi datini de iarnă, care a fost organizat şi desfăşurat la data de 24 decembrie curent la LT "M. Sadoveanu"...>>>Detalii aici

  22 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Vă atenţionează, că în ciclul gimnazial, prin Decizia Consiliului Profesoral, se declară corigenţi elevii cu note sub 5 şi se stabileşte termen de lichidare a corigenţiei care nu poate depăşi sfârşitul semestrului II.

  2. DGÎ HÂNCEŞTI intervine cu rugămintea de a informa Casa Teritorială de Asigurări Sociale Hânceşti despre persoanele care se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului până la implinirea vârstei de 3 ani, care şi-au reluat activitatea de muncă înainte de expirarea termenului indicat în ordin. Rugăm să expediaţi în adresa CTAS extrasul din ordin de ieşire la lucru indicând numele, prenumele, patronimicul şi viza de reşedinţă a mamei până la 15 ianuarie 2012. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. 2-54-80 dnei I. Gonţa.

  21 decembrie 2011

  ATENŢIE MAXIMĂ: instituţiile care nu au remis în adresa Direcţiei centralizatoarele la pretestare la istorie, să le remită până mâine, orele12-00. URGENT!!!

  1. DGÎ a organizat şi desfăşurat sâmbătă, 17 decembrie, în incinta LT „Mihai Viteazul” Gala Laureaţilor ediţia 2011. La sărbătoare au participat elevii olimpici, deţinătorii locurilor premiante la concursurile republicane, precum şi locurilor I, II la concursurile raionale. Cuvinte de felicitare au fost rostite pentru invitaţi de către preşedintele raionului dl Grigore Cobzac, şefa DGÎ Valentina Tonu, oaspetele de onoare dna Silvia Nunu, prodecan, facultatea cadastru şi drept a Universităţii Agrare, şeful adjunct al DGÎ dna Vera Tănase, etc. ...>>>Detalii aici

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari: În urma sesizărilor din partea organelor abilitate, DGÎ Hânceşti a convocat marţi, 20 decembrie 2011, şedinţa extraordinară a Consiliului de Administraţie, unde s-a pus în discuţie comportamentul inadecvat al ....>>>Detalii aici

  20 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Masa rotundă: „Conceptul învăţămîntului liceal în or. Hînceşti” de pe 21 decembrie 2011 se contramandează. Şefa DGΠ Valentina Tonu !!!

  20 decembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti propune spre examinare Scrisoare metodică cu privire la activitatea managerială din unităţile de învăţământ din raionul Hânceşti. În vederea încheierii activităţii din semestrul I, an şcolar 2011-2012, recomandăm să aveţi în vedere următoarele aspecte...>>>Detalii aici

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti în colaborare cu Direcţia Situaţii Excepţionale Hânceşti Vă remite spre mediatizare şi luare la control I N S T R U C Ţ I U N E A privind măsurile de apărare împotriva incendiilor în încăperile unde vor avea loc matinee şi alte manifestaţii  în legătură cu sărbătorirea Noului An 2012....>>>Detalii aici

  19 decembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: Prin prezenta Ministerul Educaţiei informează că festivitatea Gala Olimpicilor 2011 se va desfăşura la 22 decembrie curent, în incinta Sălii cu Orgă, începând cu ora 11-00...>>>Detalii aici

  2. DGÎ HÂNCEŞTI anunţă că au apărut spre realizare Testele de pregătire pentru BAC-2012 la limba engleză şi limba franceză. Preţul – 35 lei. Comanda se face la tel. 2-37-76 (Vivdici Ana, Berehoi Ana).

  16 decembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei şi Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti propune PROIECT de .DOSAR PERSONAL al elevului/ei...>>>Detalii aici

  15 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: Buna dimineata stimati colegi. Vă expediem atasat instrumentele necesare pentru desfasurarea pretestarii in clasa a IX-a. Vă reamintim Elevii vor incepe a scri la orele 9.15 (incepind cu lectia a II). Timp acordat 2 ore astronomice - 120 minute. Totodata Vă expediem si centralizatoarele - per item si per scor total acumulat. In atentia conducatorilor institutiilor de invatamint referitor la corectitudinea cifrelor, în completarea centralizatorului In cheia experientiei de organizare a pretestarilor pe care o aveti, sper ca va fi corect aplicat si adaptat pentru fiecare institutie si anume:
   centralizatorul pentru realizarea itemilor :
  - la nivel de institutie de invatamint - COLOANA A- va fi completat cu codul elevului
  ....>>>Detalii aici

  2. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti aduce la cunoştinţă: Dispoziţia nr. 07 din 14 decembrie 2011 cu privire la securitatea vieţii copiilor şi angajaţiilor pentru vacanţa de iarnă...>>>Detalii

  3. Atenţia directorilor de şcoli, diriginţilor şi bibliotecarilor: În fiecare an, absolvenţii gimnaziilor şi ai liceelor din Moldova sunt invitaţi la studii în universităţi, colegii, şcoli profesionale şi de meserii. În acest context, PP "Business Media Grup" începe editarea revistei "UNDE SĂ ÎNVĂŢĂM", care ar oferi tinerilor posibilitatea de a se informa....>>>Detalii

  14 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari şi profesorilor de istorie: PROGRAMELE de examene la Istorie pentru absolvirea gimnaziului şi a liceului

  ...>>>Detalii aici

  14 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Probă de evaluare la Limba şi literatura română (şc. naţională), clasa a V-a...>>>Detalii aici

  2. Joi, 15 decembrie 2011, conform Planului de activitate a DGÎ, va avea loc şedinţa ordinară de lucru cu managerii instituţiilor preuniversitare din raion. Agenda zilei va insera următoarele întrebări...>>>Detalii aici

  3. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti aduce la cunoştinţă: În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Direcţiei Generale  Învăţământ, Hânceşti privind promovarea elevilor şi cadrelor cu performanţe, se emite următorul ORDIN (Ref: Organizarea Galei Laureaţilor)...>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari spre luare la control şi mediatizare: O R D I N U L  nr._194-b_din 12.12.2011 „Cu privire la conlucrarea administraţiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor”.>>>Detalii

  5. În atenţia managerilor şcolari, directorilor educativi: Guvernul SUA anunţă Programul de burse universitare.....>>>Detalii

  13 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Probă de evaluare la matematică, clasa a III-a...>>>Detalii aici

  10 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: În scopul tranparenţei decizionale, Direcţia Generală Învăţământ aşteaptă propuneri, sugestii în urma discuţiilor publice ale Regulamentelor de organizare a examenelor la toate treptele de şcolaritate, până joi, 15 decembrie, în variantă de hîrtie şi electronică. Şefa DGΠ Valentina Tonu !!!

  08 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Luni, la data de 12 decembrie, orele 09-00, în incinta LT "M. Lomonosov" or. Hânceşti, va avea loc seminar cu profesorii de istorie din toate instituţiile şcolare din raion, pe problemele ce ţin de susţinerea examenelor de abslovire la istorie la treptele de absolvire gimnazială şi liceală, cu programele de examen. Programele vor fi ataşate pe site-ul Agenţiei de Evaluare şi Examinare (www.aee.md) şi site-ul DGÎ Hânceşti !!!

  2. În atenţia directorilor de şcoli: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti Vă prezintă Rezultatele Concursului Raional de desen “Prevenirea şi stingerea incendiilor”...>>>Detalii aici

  3. În atenţia managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţămînt, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei propune spre realizare culegerea „Educaţia centrată pe elev. Ghid metodologic”, autorii Callo Tatiana, Paniş Aliona, Andriţchi Viorica. Cartea are menirea unei recuzite metologice practice, cu o zonă vizibilă în posibilitatea unor schimbări ale viziunii în raport cu elevul ca subiect al învăţării, al propriei formări. Fiecare şcoală poate comanda, cartea înscriindu-se  la secretara DGÎ, dna Cristina Pancenco, la tel: 2-27-48. Preţul cărţii 85 lei.

  4. DGÎTS HÂNCEŞTI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preşcolare...Termenul de depunere a dosarelor - 10 ianuarie 2012 !!!>>>Detalii aici

  07 decembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei, Agenţia de Evaluare şi Examinare şi Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti lansează, pentru discuţii publice, proiectele de Regulamente vizînd organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în anul şcolar 2011-2012. În context, solicităm opinii argumentate cu referire la proiectele acestor documente...>>>Detalii aici

  06 decembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari, directorilor educativi şi diriginţilor: Se anunţă Concursul desenelor de Crăciun “Crăciunul pentru mine înseamnă...”>>>Detalii

  05 decembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: Seminarul cu profesorii de educaţie muzicală se va desfăşura la data de 14.12.2011 (LT Cioara); educaţia plastică - 15.12.2011 (LT Ciuciuleni) !!!


  02 decembrie 2011

  1. În atenţia directorilor de şcoli: Direcţia Generală Învăţământ Vă recomandă să desfăşuraţi în termen concursul „Pedagogul Anului” şi pînă la data de 25 decembrie să prezentaţi oferta de participare la concursul raional !!!


  Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti exprimă sincere condoleanţe dlui Gîrleanu Pantelemon, directorul GM „A.Bunduchi” Buţeni în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei acestuia. Dumnezeu să o odihnească în pace.

  Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti exprimă sincere condoleanţe generaţiei de pedagogi Tornea (fostului şi actualului director al gimnaziului Horjeşti) în legătură cu trecerea prematură în nefiinţă a celui care a fost Tornea Teodor, profesor de informatică. Să-i fie ţărâna uşoară şi dumnezeu să-l ierte!

  25 noiembrie 2011

  1. În atenţia directorilor de şcoli, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna decembrie 2011.>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari spre luare la control şi mediatizare: Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE) organizează ultimile cursuri GRATIS!!! Incepind cu anul 2012 toate cursurile deja vor fi cu plată.>>>Detalii

  24 noiembrie 2011

  1. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari, VĂ remitem Ordinul Ministerului Educaţiei nr_905_din_14_noiembrie_2011 cu privire la examenele de absolvire, anul şcolar 2011-2012 cu anexele respective>>>Detalii

  2. Direcţia Generală Învăţământ, la data de 16.11.2011, a organizat şi desfăşurat, în Liceul Teoretic ”Cezar Radu” Leuşeni seminarul raional: „De la abordarea integrală la cea integrată a conţinuturilor, în cadrul studierii Limbii si Literaturii române”.....>>>Detalii

  3. Atenţia maximă managerilor din licee: DGÎ Hânceşti solicită prezentarea pînă la 28.11.2011 informaţia privind persoana responsabilă de administrare a bazei de date pentru organizarea examenelor de bacalaureat. Şef adjunct, V. Tănase.....>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de biologie, chimie spre mediatizare: În perioada 27-29 decembrie 2011 membrii Clusterului educaţional- ştiinţific Univ ERSCIENCE va desfăşura un Concurs Internaţional de Biologie şi Chimie pentru clasele VIII-IX, XI-XII. În legătură cu aceasta Comitetul orginizatoric invită la acest concurs cîte 2 elevi performanţi din clasele VIII-IX, precum şi XI-XII. Concursul va fi organizat în baza materiei studiate în clasele anterioare.  Pentru participare fiecare elev va achita 250 lei, cheltuieli pentru hrană, cazare, logistică.
  Până la data de 1 decembrie  rugăm să prezentaţi oferta de participare (E. Buruian şefa Centrului Metodic, 2-26-79).

  5. În atenţia managerilor şcolari, directorilor educativi şi profesorilor de limba şi literatura română: Festivalului raional de colinde, obiceiuri şi datini de iarnă, ediţia 2011, din data de 17.12.2011 va avea loc în incinta LT”M.Sadoveanu” la ora 9.00 .
  ofertele de participare  vor fi expediate pînă la data de 28.11.11 în variantă electronică pe adresa Ana14104@gmail.com şi va include denumirea instituţiei, numele conducătorului artistic, numele colectivului artistic,numărul participanţilor. Ataşat la ofertă se va expedia electronic lista nominală a participanţilor. Ex. Vivdici A.,  tel.23776, bir.414
  .

  14 noiembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari, directorilor educativi şi profesorilor de limba şi literatura română: Se anunţă concursul Festivalului raional de colinde, obiceiuri şi datini de iarnă, ediţia 2011. Vă remitem Regulamentul.....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Se anunţă Concursul raional de desen "Prevenirea şi stingerea incendiilor în viziunea copiilor", ediţia 2011. Vă remitem Regulamentul.....>>>Detalii

  11 noiembrie 2011

  1. La 10 noiembrie 2011, în Sala Mare a Consiliului Raional, Direcţia Generală Învăţămînt a organizat şi desfăşurat masa rotundă cu genericul „Colaborarea cu factorii administraţiei publice locale în problemele şcolarizării şi prevenirii abandonului şcolar-indicator al eficienţei şcolii moderne, prietenoase copiilor”....>>>Detalii

  2. Atenţie managerilor şcolari şi profesorilor de limba şi literatura română: Seminarul, planificat la limba şi literatura română (pentru profesorii de gimnaziu şi liceu) la data de 16 noiembrie 2011 (Planul de activitate pentru luna noiembrie, anul 2011), se va desfăşura la LT "Cezar Radu" Leuşeni.

  10 noiembrie 2011

  1. În atenţia directorilor educativi şi diriginţilor: Vă remitem spre călăuză în activitate....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: Consiliul Raional Hânceşti al Sindicatului Educaţiei si Ştiintei solicită până la data de 17.11.2011 părerile colectivului privind eventualele modificări la Codul Muncii refetitoare la domeniul învăţământului ....>>>Detalii

  3. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti solicită: La seminarele metodice, profesorii se prezintă cu planificarea calendaristică!!!

  4. Prin prezenta, Vă informăm că Ministerul Tineretului şi Sportului în luna septembrie a realizat un sondaj de opinie în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani, despre rezultatele sondajului rugăm să consultaţi pagina web a ministerului la rubrica noutăţi: www.mts.gov.md

  04 noiembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi bibliotecarilor spre luare la control şi executare: Direcţia Generală Învăţământ solicită formarea comenzilor de manuale pentru anul 2012-2013 (modele de blanchete se anexează). Comenzile (câte două exemplare CMP1, CMG1, CML) urmează a fi prezentată Direcţiei Învăţământ, dnei Vera Buiuc, personal de către bibliotecari (16-22 noiembrie).>>>Detalii

  03 noiembrie 2011

  1. În atenţia managerilor şcolari spre mediatizare şi luare la control: remitem Regulamentul organizării şi desfăşurării concursului raional “Pedagogul anului.>>>Detalii
  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari spre luare la control: Direcţia Generală Învăţământ Vă remite spre informare şi călăuză în activitate Ordinul Ministrului Educaţiei, nr. 890 din 01 noiembrie 2011, cu referire la tezele semestriale, anul şcolar 2011-2012....>>>Detalii

  31-octombrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna noiembrie 2011.>>>Detalii

  28-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Vă informează că în baza Circularei ME nr. 02/13-720 din 24.10.10 care aduce la cunoştinţă Decizia Guvernului nr. 1469-1200/3 din 18.10.2011, privind organizarea la 29 octombrie 2011 a Zilei Naţionale "Un arbore pentru dăinuirea noastră", instituţiile şcolare sunt solicitate să participe la activităţile preconizate de către autorităţile publice locale în acest scop şi că vor informa până la 02.11.2011 despre cele realizate inspectorii patroni în variantă telefonică şi scrisă. Semnat: Şefa DGÎ Hânceşti - Valentina TONU

  2. În atenţia managerilor şcolari: Rugăm să achitaţi până la data de 30 octombrie câte 15 lei pentru certificat de grad didactic.

  26-octombrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de limba română: Vă remitem TESTUL la limba română pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de fizică: Vă remitem TESTUL la fizică pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de chimie: Formularele de inventariere a substanţelor chimice le prezentaţi în format electronic până la data de 28 octombrie 2011, cu semnătura directorului şi ştampilă!!!

  24-octombrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de biologie: Vă remitem TESTUL la biologie pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de limba franceză: Vă remitem TESTUL la limba franceză pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de limba engleză: Vă remitem TESTUL la limba engleză pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  20-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti solicită în context propuneri concrete cu referire eficientizarea metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat conform anexei din fişierul ataşat. Propunerile din partea administraţiilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar (varianta electronică) vor fi expediate în variantă electronică pe adresa dgits-hincesti@mail.ru, pînă la 24 octombrie 2011. Detalii fişierul ataşat.....>>>Detalii

  2. În atenţia directorilor de şcoli: Vă remitem ORDINUL cu privire la organizarea procesului educaţional....>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor instituţiilor şcolare şi preşcolare: Vă remitem ORDINUL cu privire la organizarea alimentatiei gratuite a elevilor din instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar în anul de studii 2011-2012....>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de geografie: Vă remitem BAREMUL de notare la testul de geografie pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  5. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de limba română: DGÎ Vă remite spre călăuză şi mediatizare....>>>Detalii

  6. În atenţia managerilor şcolari şi bibliotecarilor: Începînd cu data de 28 octombrie 2011, bibliotecarii trebuie să se prezinte la Direcţia Învăţămînt pentru a prezenta raportul „Închirierea manualelor şcolare”. Bibliotecarii trebuie să aibă cu sine....>>>Detalii

  7. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Se anunţă CONCURSUL REPUBLICAN AL TINERILOR CONDEIERI....>>>Detalii <

  8. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: MINISTERUL EDUCAŢIEI anunţă organizarea şi desfăşurarea de către Oficiul din Republica Moldova al Fondului ONU pentru Populaţie a două concursuri republicane cu genericul "Indiferenţa susţine violenţa"....>>>Detalii

  19-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem pentru completare până la data de 21 OCTOMBRIE următoarea informaţie....>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de matematică: Vă remitem TESTUL la matematică pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de geografie: Vă remitem TESTUL la geografie pentru clasa a X-a....>>>Detalii

  14-octombrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi directorilor educativi: Uniuinea Coregrafilor din R. Moldova împreună cu UP "I. Creangă"organizează cursuri de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artei şi Coregrafiei, perioada 24.10-05.11.2011 (700 lei). Locul înregistrării - bir. 2, bloc. 4 - până la ora 12-00 pe data de 24.10.2011. Tel. de contact: 022-232580, 068201720 (dna Elena)!!!

  13-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor de şcoli: În temeiul acordului cu reprezentanţii Ministerului Mediului, concentrarea materialelor chimice uzate, expirate, depozitate în laboratoarele instituţiilor şcolare, va avea loc luni, 17 octombrie, începând cu ora 10-00, în LT "M. Sadoveanu". Instituţiile din zona Mingirului le vor concentra în LT MIngir!!!

  11-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor de şcoli: Seminarul cu Directorii de şcoli se va desfăşura la data de 20 OCTOMBRIE!!!

  2. În atenţia preşedinţilor comitetelor sindicale din instituţiile educaţionale: Vă prezentăm pentru completare Raportul statistic privind efectivul sindical pe anul 2011....>>>Detalii

  08-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor de şcoli: Marţi, 11 octombrie, la orele 14-00 în LT "M. Lomonosov", se va desfăşura seminarul cu profesorii de chimie în vederea colectării şi evaluării substanţelor chimice cu termen expirat. Se prezintă câte un profesor de chimie din fiecare instituţie.

  2. Atenţia maximă directorilor instituţiilor şcolare şi preşcolare, învingătoare în concursul pentru cea mai bună pregătire către noul an şcolar şi rezultate frumoase în anul precedent: Sunteţi invitaţi să ridicaţi, în baza procurilor eliberate de către primărie, cadorile oferite în baza Dispoziţiei Preşedintelui din 03 octombrie, plasată pe site-ul Direcţiei.

  06-octombrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor de şcoli: Vă remitem GRAFICUL prezentării raportului statistic ŞG-1 pentru anul de studii 2011-2012...!!!>>>Detalii

  06-octombrie-2011

  Direcţia Generală Învăţămînt aduce sincere condoleanţe dnei director al LT „Universum” Anastasia Pascaru în legătură cu trecerea în nefiinţă a celui care i-a fost pe parcursul vieţii sprijin şi alinare soţul Mihail. Să-i fie ţărâna uşoară şi dumnezeu să-l ierte!


  04-octombrie-2011

  Stimaţi Colegi, angajaţi ai sistemului educaţional raional, Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti şi Consiliul raional al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţă Vă aduc în dar o felicitare cu ocazia ZILEI PEDAGOGULUI...>>>Detalii

  1. În atenţia directorilor de şcoli: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti Vă aduce la cunoştinţă Criteriile şi indicatorii de performanţă...>>>Detalii

  2. Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti Vă aduce la cunoştinţă DISPOZIŢIA Preşedintelui raionului "Cu privire la organizarea manifestărilor cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ"...>>>Detalii

  3. Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt şi pentru înalt profesionalism, succese în educaţia tinerei generaţii se emite următorul >>>Ordin cu privire la menţionarea cadrelor didactice

  29-septembrie-2011

  1. În atenţia directorilor de şcoli: Direcţia Generală Învăţământ Hânceşti face apel către toţi angajaţii sistemului educaţional raional de a dona sânge...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat Planul de lucru pentru luna octombrie 2011.>>>Detalii

  27-septembrie-2011

  1. DGÎTS HÂNCEŞTI aduce un prim omagiu profesionalismului, Omeniei şi Marii Valori Umane a cele care a fost NIVEREANSCHI VALENTINA, profesoară de limbă şi literatură rusă din Gimnaziul Dancu, care a plecat dintre noi spre locuri senine...>>>Detalii

  26-septembrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: DGÎ Vă informează că, în perioada 26 septembrie-02 octombrie 2011, în republică se desfăşoară Zilele dreptului de a şti, ediţia VIII...!!!>>>Detalii

  22-septembrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de educaţie fizică: DGÎ Vă remite spre călăuză şi mediatizare Calendarul acţiunilor sportive raionale ale elevilor pentru anul de studii 2011-2012...!!!>>>Detalii

  2.În atenţia directorilor educativi: Vă remitem spre călăuză în activitateşi mediatizare ...(dna A. Vivdici, tel. 2-37-76)>>>Detalii

  21-septembrie-2011

  1. În atenţia directorilor de şcoli: Vă remitem Informaţia cu privire la încadrarea socială a copiilor cu necesităţi speciale pentru a fi completată şi prezentată până la data de 30 septembrie 2011...!!!>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de informatică: Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale organizează cursuri de perfecţionare, destinate pentru cadrele didactice şi manageriale din instituţiile de învăţământ preuniversitar...>>>Detalii

  20-septembrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor instituţiilor preuniversitare şi instituţiilor preşcolare : Vă remitem GRAFICUL prezentării foilor de tarificare pentru anul de studii 2011-2012...!!!>>>Detalii

  19-septembrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de română: În scopul asigurării didactice a procesului educaţional la limba şi literatura română, Vă informăm despre apariţia: 1) ghidului de receptare şi interpretare a textului literar (cl. VI - XII); 2) teste de evaluare (cl. V-IX). Relaţii la tel: 23776; 23130

  2.DGÎTS HÂNCEŞTI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preuniversitare şi preşcolare...Termenul de depunere a dosarelor - 20 octombrie 2011!!! >>>Detalii

  16-septembrie-2011

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: DGÎTS Hânceşti URGENT solicită până la 19 septembrie 2011, orele 12:00, să prezinte lista cadrelor didactice din instituţie sub formă de tabelă cu următoarele coloniţe: 1) Nr. d/o, 2) NP, 3) Instituţia de învăţământ, 4) Adresa de la domiciliu (informaţia va fi remisă la adresa electronică a DGÎTS, dgits-hincesti@mail.ru)!!!

  16-septembrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: remitem informatia privind repartizarea orelor de diriginţie... >>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de informatică: remitem informatia privind organizarea de către CTICE a cursului de perfecţionare I... >>>Detalii

  3. Atenţie directorilor de şcoli - cu referire la Festivalul raional anual de Teatru Social: Vă remitem Anexa nr. 1 a Regulamentului Festivalului Raional anual de Teatru Social, ediţia I,  2011...>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem spre informare şi mediatizare Regulamentul Concursului Plural + MOLDOVA 2011 „Migraţie şi diversitate” (secţiunea video şi foto)...>>>Detalii

  13-septembrie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS, solicită până la 19 septembrie 2011, orele 12:00, completarea şi prezentarea CHESTIONARULUI privind evaluarea eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar (dl A. Megherea)!!!>>>Detalii

  12-septembrie-2011

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei URGENT solicită până la 14 septembrie 2011, orele 12:00, următoarea informaţie privind gestionarea cadrelor din instituţie (informaţia va fi remisă la adresa electronică a DGÎTS, dgits-hincesti@mail.ru)!!!>>>Detalii

  2. În atenţia profesorilor de istorie: Vă remitem spre călăuză în activitate...>>>Detalii

  09-septembrie-2011

  1. Atenţie maximă managerilor şcolari: PREZENTAREA PAŞAPORTIZĂRII PÂNĂ LA 15 septembrie 2011 (inclusiv în original, cu ştampila umedă)!!!

  08-septembrie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Conferinţa Raională a cadrelor didactice din raion a stabilit drept direcţii prioritare în anul de studii 2011-2012...!!!>>>Detalii

  2. În atenţia profesorilor de limba rusă: Vă remitem spre călăuză în activitate...>>>Detalii

  3. În atenţia profesorilor de fizică: Vă remitem spre călăuză în activitate...>>>Detalii

  4. În atenţia directorilor de şcoli (inclusiv si profesorilor ce predau ore de ŞAH): Vă remitem spre mediatizare OFERTA COMERCIALĂ...>>>Detalii

  5. În atenţia profesorilor de educaţie tehnologică: DGÎ Hânceşti Vă informează că începând cu 19 septembrie 2011 se încep cursurile de perfecţionare la disciplina - educaţia tehnologică. Doritorii sunt rugaţi sa telefoneze la nr. 2-37-76 (dl A. Megherea).

  05-septembrie-2011

  1. În atenţia maximă a directorilor de şcoli: Vă remitem GRAFICUL prezentării reţelei şcolare pentru anul de studii 2011-2012...!!!>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem spre informare şi mediatizare Regulamentul Festivalului Raional anual de Teatru Social, ediţia I,  2011...>>>Detalii

  02-septembrie-2011

  1. În atenţia învăţătorilor de clasele primare: Vă remitem informaţia cu privire la ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN CLASELE PRIMARE,  ANUL DE STUDII 2011-2012...>>>Detalii

  2. În atenţia profesorilor de matematică: Vă remitem PROIECTAREA DIDACTICĂ LA MATEMATICĂ pentru clasele V-IX...>>>Detalii

  26-AUGUST-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem Circulara cu privire la Careul solemn din 01 septembrie...>>>Detalii

  2.În atenţia maximă a directorilor de şcoli: Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Învăţământ Vă remite spre informare şi călăuză în activitate Circulara nr. 02/13-579 din 25.08.2011 cu referire la respectarea numărului de elevi în clase în învăţământul primar şi secundar general...>>>Detalii

  3.În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi sunt plasate PROGRAMUL MANAGERIAL 2011-2012 şi planul de lucru pentru luna septembrie 2011.>>>Detalii

  4.DGÎTS Hânceşti solicită prezentarea:

  - dosarelor tinerilor specialişti, ce activează primul an;

  - reînnoirea documentelor pentru tinerii specialişti ce activează al doilea şi al treilea an (copia buletinului de identitate, certificatul de la Banca de Economii, Cererea de solicitare a îndemnizaţiei coordonată de primar)

  în termen de până la 07 SEPTEMBRIE 2011!!!

  5. În atenţia directorilor instituţiilor şcolare: Vă remitem spre informare şi călăuză în activitate următoarele informaţii utile...>>>Detalii

  6. În atenţia directorilor educativi: Vă remitem spre călăuză în activitate ...>>>Detalii

  7. În atenţia profesorilor de engleză: Vă remitem spre călăuză în activitate ...>>>Detalii

  25-AUGUST-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Raportul Şefei Direcţiei Generale Învăţământ cu genericul "Managementul schimbării în contextul şcolii prietenoase copilului" (CONFERINŢA RAIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE - 26 august 2011)...>>>Detalii

  11-AUGUST-2011

  1.În atenţia maximă a managerilor şcolari: DGÎ Hânceşti Vă remite REGULAMENTUL de evaluare şi premiere a unităţilor şcolare pentru anul şcolar 2011-2012...>>>Detalii

  10-AUGUST-2011

  1.În atenţia maximă a managerilor şcolari: DGÎ Hânceşti Vă remite spre călăuză în activitate următoarele materiale utile...>>>Detalii

  2.În atenţia directorlilor de licee: DGÎ Hânceşti Vă remite spre călăuză şi mediatizare Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 719 din 08 august 2011...>>>Detalii

  3.În atenţia managerilor şcolari: DGÎ Hânceşti Vă remite spre mediatizare Circulara Guvernului Republicii Moldova nr. 1109-658 din 05 august 2011 cu privire la demararea Concursului pentru decernarea PREMIULUI NAŢIONAL...>>>Detalii

  08-AUGUST-2011

  1.În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: Direcţia Situaţii Excepţionale Vă remite spre călăuză în activitate materiale ce vizează securitatea antiincendiară în instituţiile şcolare şi preşcolare...>>>Detalii

  04-AUGUST-2011

  1.DGÎTS HÂNCEŞTI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii preuniversitare...Termenul de depunere a dosarelor - 20 august 2011!!! >>>Detalii

  02-AUGUST-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: DGÎ Hânceşti recomandă, în vederea marcării aniversării a 20-a de la declararea Independenţei Republicii Moldova şi Sărbătorii Zilei Limbii Române, în perioada 26-31 august, desfăşurarea Săptămânii LIMBII ROMÂNE...Directorii instituţiilor şcolare şi preşcolare vor informa DGÎ despre acţiunile desfăşurate în cadrul săptămânii către 03 septembrie 2011.>>>Detalii

  30-Iulie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem FIŞA şi Graficul de evaluare a pregătirii instituţiilor de învăţământ pentru noul an de studii
  2011 – 2012..
  . >>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari şi tinerilor pasionaţi de arta fotografică: Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă CONCURS FULGER....>>>Detalii

  27-Iulie-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat planul de lucru pentru luna AUGUST 2011.>>>Detalii

  21-Iulie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari şi preşcolari: Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Vă recomandă să reactualizaţi informaţia privind pregătirea instituţiilor de învăţământ (şcolare şi preşcolare) către anul de studii 2011-2012. Termen de prezentare - 30 IULIE 2011 !!!

  11-Iulie-2011

  1. În atenţia managerilor şcolari: Ministerul Educaţiei anunţă crearea de către Catedra UNESCO "Teatru şi Cultura Civilizaţiilor" a Institutului de Teatru ....>>>Detalii

  2. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Beneficiarii de foi de odihnă pentru tabăra Bobeica se prezintă marţi, 12 iulie, începând cu ora 8-00, la tabără. Documentele necesare la prezentare: 1. CERTIFICATUL MEDICAL; 2. COPIA ADEVERINŢEI DE NAŞTERE. Copiii se vor prezenta în baza listei perfectate de către DGÎTS, deaceea este necesar urgent de remis lista beneficiarilor. Foaia de odihnă propriu-zisă va fi completată la locul destinat, în tabără!!!

  05-Iulie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Miercuri, odată cu prezentarea lucrărilor scrise în sesiunea repetată, la DGÎTS să fie prezentat BON-RETUR LA BILETUL DE ODIHNĂ de la tabăra de odihnă "Prietenia", s. Coşniţa, rl Dubăsari (beneficiarii din partea Direcţiei Asistenţă Socială în comun cu Direcţia Învăţământ).

  04-Iulie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem Informaţia despre distribuirea FOILOR DE ODIHNĂ pe tururile organizate în vara anului curent... SE ATENŢIONEAZĂ MANAGERII ŞCOLARI: listele copiilor trebuie să fie coordonate cu Primarul localităţii. În caz contrar, directorii vor fi sancţionaţi. >>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat planul de lucru pentru luna IULIE 2011.>>>Detalii

  3. În atenţia maximă a managerilor şcolari: NOTA informativă cu privire la starea actuală a instituţiilor de învăţământ şi reparaţiile preconizate preconizate în perioada verii 2011 (formularul a fost plasat pe site-ul DGÎTS la data de 15 iunie curent la situaţiile din 15 iulie, 10 şi 20 august curent !!!

  30-Iunie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: TESTELE pentru examenele repetate în clasa a IX-a se vor ridica luni, 04 iulie, ora 7:00 !!!

  29-Iunie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem ORDINUL Ministerului Educaţiei nr. 564 din 24 iunie 2011 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene în învăţământul preuniversitar, anul 2011... >>>Detalii

  2. În atenţia maximă a DIRECTORILOR DE LICEE: Vă remitem ORDINUL Şefei DGÎTS nr. 117-b din 29 iunie 2011 “Cu privire la crearea comisiei raionale de admitere în instituţiile preuniversitare” şi Regulamentul de admitere în învăţămîntul liceal, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 533 din 17.06.2010... >>>Detalii

  3.În atenţia directorilor de şcoli: DGÎTS Hânceşti Vă prezintă spre mediatizare Informaţia cu privire la repartizarea foilor de odihnă pentru copii în vacanţa de vară 2011 ...>>>Detalii

  27-Iunie-2011

  1. În atenţia maximă a DIRECTORILOR DE LICEE: Vă remitem BAREMELE LA EXAMENELE DE BAC_2011... >>>Detalii

  23-Iunie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem CENTRALIZATORUL la LIMBA FRANCEZĂ, clasa a IX-a pentru a fi VERIFICAT şi completat din nou (dacă nu corespunde punctajul) şi remis până la orele 17:00, 24 iunie curent (cu indicatia "corcetat")... >>>Detalii

  21-Iunie-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: Vă remitem CENTRALIZATOARELE la clasa a IX-a pentru a fi completate şi remise până la orele 17:00, 22 iunie curent... >>>Detalii

  17-Iunie-2011

  1. În atenţia absolvenţilor claselor liceale: Vă remitem informaţia cu privire la cursurile de instruire în instituţiile de învăţământ cu renume din India în cadrul Cooperării Indiene în Domeniul Tehnic şi Economie (ITEC)... >>>Detalii

  2 .În atenţia absolvenţilor claselor gimnaziale: Vă remitem informaţia cu privire la organizarea GALEI ELEVILOR PERFORMANŢI AI CLASELOR A IX-A... >>>Detalii

  3 .În atenţia managerilor şcolari şi bibliotecarilor: Vă remitem informaţia cu privire la PREŢURILE DE ÎNCHIRIERE pentru manuale în anul de studii 2011-2012... >>>Detalii

  16-Iunie-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem exemplu de Raport statistic SG-3, pe care trebuie să-l prezentaţi în original, cu ştampilă, conform Graficului remis ... >>>Detalii

  15-Iunie-2011

  1.În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari: URGENT DE PREZENTAT URMĂTOARELE INFORMAŢII...PÂNĂ LA 13:00!!!, >>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari, PREZENTAREA PAŞAPORTIZĂRII PÂNĂ LA 20 IUNIE CURENT !!!

  10-Iunie-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă concurs privind decernarea PREMIULUI pentru tineret ...>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari, prezentăm Succesele recente ale Şcolii de Sporturi Hânceşti....>>>Detalii

  07-Iunie-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat planul de lucru pentru luna IUNIE 2011.>>>Detalii

  01-Iunie-2011

  1.În atenţia managerilor cu candidaţi la examene la diferite trepte de şcolaritate: Vă remitem următoarele documentele, care trebuie să completeze mapa referitor la examene ...>>>Detalii

  2.În atenţia directorilor de şcoli: Vă remitem spre informare Circulara Ministerului Tineretului şi Sportului ...>>>Detalii

  31-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem MESAJE DE FELICITARE ...>>>Detalii

  2. În adresa directorilorde şcoli: DGÎTS, solicită până la 10.06.2011 creaţiile elevilor (desene) cu referire la prevenirea şi stingerea incendiilor în viziunea copiilor!!!

  26-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem Testul repetat la matematică pentru evaluarea finală, cl. IV...>>>Detalii

  2.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Circulara Ministerului Educaţiei nr. 03/14-327G din 25.05.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI de acţiuni pentru comemorarea a 70 de ani de la primul val al deportărilor în masă din Republica Moldobva - 13 iunie 1941 - de către Guvernul Republicii Moldova...>>>Detalii

  3. În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Circulara Ministerului Educaţiei nr. 02/13-329 din 25.05.2011 ...>>>Detalii

  4.În atenţia managerilor şcolari şi a profesorilor de informatică: Vă remitem Paşaportul sanitaro-tehnic al cabinetului de informatică şi tehnică de calcul, ce trebuie completat şi remis până la 20 AUGUST...>>>Detalii

  DGÎTS, solicită ca premianţii Festivalului raional de creaţie, concursului raional poezie şi pictură "Sportul şi Olimpismul" să ridice premiile băneşti de la contabilitatea Direcţiei începând cu 30 mai curent!!!

  25-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem Testul repetat la limba română pentru evaluarea finală, cl. IV...>>>Detalii

  24-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari şi a bibliotecarilor: Vă remitem PLĂŢILE DE ÎNLOCUIRE pentru manualele pierdute sau deteriorate în anul de învăţământ 2010-2011...>>>Detalii

  23-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Schema de convertire pentru clasa IV...>>>Detalii

  20-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Rezultatele fazei zonale a Festivalului Raional de Creaţie Artistică, ediţia I mai 2011...>>>Detalii

  19-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem ORDINUL Şefei DGÎTS nr. 69-b din 18 mai 2011 Cu privire la rezultatele concursului "CORABIA LUI NOE"...>>>Detalii

  18-MAI-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari: Vă remitem ORDINUL Şefei DGÎTS nr. 67-b din 17 mai 2011 Cu privire la totalurile olimpice raionale...>>>Detalii

  2.În atenţia directorilor de licee şi profesorilor de istorie: Moldova 1 lansează concursul televizat XII-Ora Admiterii...>>>Detalii

  3.Festivalul de sâmbătă, 21 mai 2011 nu se va desfăşura. Totalurile se vor face în baza rezultatelor la etapa zonală şi vor fi mediatizate prin intermediul site-ului DGÎTS şi la şedinţa cu managerii şcolari de luni, 23.05.2011. Pentru totalizare este necesară prezentarea informaţiei despre cercuri, conform anexei, până vineri, 20.05.2011, în varianta electronică sau pe suport hârtie...>>>Detalii

  4.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: CR Hânceşti al SEŞ informează că sunt bilete de tratament ambulator la Centrul Medical "Teodo" din or. Chişinău (tratamentul bolilor căilor respiratorii) fără cazare şi alimentare. Doritorii contactează tel. 2-38-41.

  16-MAI-2011

  1.În atenţia preşedinţilor şi secretarilor Centrelor raionale de BAC: Vă remitem ORDINUL Şefei DGÎTS nr. 57-d din 16 mai 2011 Cu privire la delegarea preşedinţilor şi secretarilor Centrelor raionale de BAC...>>>Detalii

  2.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: În legătură cu modificările survenite în planul de lucru al Direcţiei pentru luna MAI, Vă atenţionăm: şedinţa de lucru, planificată pentru 19 mai, cu directorii, se transferă la data de 23 mai 2011, începutul la ora 9:00, în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe (etajul 1)!!!

  13-MAI-2011

  1.În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari: Vă prezentăm BAREMELE pentru evaluarea finală la clasa a IV (matematica)...>>>Detalii

  2.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Latura pentru deschiderea plicurilor la evaluarea finală pentru clasele a IV este LATURA NR. 3 (trei)!!!

  12-MAI-2011

  1.În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari: Vă remitem EVALUAREA la chimie pentru clasa a IX-a...>>>Detalii

  2.În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari (şcolile alolingve): Vă remitem ORDINUL Şefei DGÎTS "Cu privire la evaluarea finală în clasa a IX-a" şi subiectele preconizate...>>>Detalii

  3.În atenţia managerilor şcolari şi absolvenţilor din raion:Vă remitem Invitaţia la Ziua Uşilor Deschise, organizată pe 14 mai curent...>>>Detalii

  11-MAI-2011

  1.În atenţia MAXIMĂ a managerilor şcolari: Vă prezentăm BAREMELE pentru evaluarea finală la clasa a IV...>>>Detalii

  2.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Latura pentru deschiderea plicurilor la evaluarea finală pentru clasele a IV este LATURA NR. 1 !!!

  10-MAI-2011

  1.DGÎTS, solicită expedierea planului de acţiuni realizat în instituţie în contextul Zilei Victoriei (Lecţia PĂCII), până la data de 14 mai.

  2.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Circulara Ministerului Educaţiei nr. 02/13-228 din 05.05.2011 cu privire la coincidenţa parţială a desfăşurării alegerilor generale locale (05 iunie 2011) cu examenul de bacalaureat şi absolvire a şcolii medii de cultură generală la limbile străine (06 iunie 2011)...>>>Detalii

  3.În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS Vă remite Regulamentul FESTIVALULUI RAIONAL de creaţie artistică, ediţia I MODIFICAT şi model de Ofertă de participare....>>>Detalii

  4.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm detalii cu privire la Concursul internaţional "ARHITECTUL DUNĂRII 2011"...>>>Detalii

  06-MAI-2011

  1.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Plicurile pentru proba de evaluare clasa a IV-a se vor ridica marţi, 10 mai, începând cu ora 13:00, din biroul 409. Latura pentru deschiderea plicurilor va fi indicată pe site-ul Direcţiei în ziua scrierii, la ora 8:30. Informaţii suplimentare la tel. 23826, Ala Cociu.

  2.În atenţia managerilor şcolari: Vă prezentăm Circulara Ministerului Educaţiei nr. 02/13-263 din 04.05.2011 cu privire la finalizarea anului şcolar 2010-2011...>>>Detalii

  05-MAI-2011

  1.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: DGÎTS HÂNCEŞTI Vă remite spre mediatizare ORDINUL Şefei DGÎTS Hânceşti nr. 57-b din 28.04.2011 "Cu privire la Ziua Protecţiei Civile în şcoală"...>>>Detalii

  03-MAI-2011

  1.În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: Vă prezentăm Circulara Ministerului Educaţiei nr. 02/13-269-G din 03.05.2011 cu privire la organizarea, în ziua de 06 mai curent, a LECŢIEI PĂCII.>>>Detalii

  2. În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS Vă propune spre mediatizare Regulamentul concursului de intelegenţă "CORABIA lui NOE"....>>>Detalii

  29-APRILIE-2011

  1. În atenţia maximă a managerilor şcolari: DGÎTS HÂNCEŞTI Vă remite spre mediatizare DISPOZITIA Şefei DGÎTS Hânceşti nr. 56-b din 28.04.2011 "Cu privire la securitatea vietii copiilor şi angajaţilor pentru vacanţa de vară"... >>>Detalii

  28-APRILIE-2011

  1.În atenţia managerilor şcolari, în rubrica Activităţi este plasat planul de lucru pentru luna MAI 2011.>>>Detalii

  2. În atenţia m a x i m ă a managerilor şcolari: DGÎTS solicită urgent informaţii despre înmatricularea în instituţiile de învăţământ din raion a elevului Fontana Davide Fioravante, a.n. 05.02.2001 (termen: 29.04.2011).

  3. În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS Vă propune spre mediatizare Regulamentul concursului raional de poezie "Sportul şi Olimpismul"....>>>Detalii

  3a. În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS Vă propune spre mediatizare Regulamentul concursului raional de pictură "Sportul şi Jocurile Olimpice, ediţia 2011"....>>>Detalii

  4. În atenţia managerilor şcolari: DGÎTS HÂNCEŞTI Vă remite Ordinul Şefei DGÎTS Hânceşti nr. 55-b din 26.04.2011 "Cu privire la organizarea probelor de evaluare la educaţie fizică"....>>>Detalii